Vema Informačné systémy ponúkajú riešenie pre podporu riadenia akejkoľvek organizácie zaoberajúcej sa výrobou, obchodom alebo poskytovaním služieb. Nezáleží na tom, akú má podnik právnu subjektivitu, na aký druh podnikania je zameraný,  či má alebo nemá dcérske spoločnosti či pobočky, aký má ročný obrat, ani aká je jej veľkosť a štruktúra.

Naše riešenie vychádza z potrieb každej konkrétnej spoločnosti. Systém môžete podľa potreby modulárne rozširovať tak, ako to bude vyžadovať rast vašej organizácie.

Oblasť ľudských zdrojov riešime komplexne. Vďaka aplikáciám informačného systému Vema HR zvládnete hravo všetky bežné činnosti spojené so starostlivosťou o zamestnancov, ako sú výberové konania, evidencia zamestnancov, ich vzdelávanie a hodnotenie, spracovanie miezd, dochádzkový systém, plánovanie dovolenky a pracovných ciest, organizačné zmeny, správu kompetencií, talent management.

Z podnikateľských subjektov využíva informačný systém Vema napríklad:

  • Auto Palace Slovakia, s. r. o., Bratislava
  • ČSOB, a. s., Bratislava
  • EKOSTAVBY, s.r.o., Nitra
  • Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
  • Loomis SK, a. s., Bratislava
  • OVERALL, s.r.o., Spišská Nová Ves
  • Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
  • Strojárne PKH, a. s. Prievidza
  • SAD Zvolen , a.s.

Referencie v oblasti podnikateľských subjektov

Mgr. Mária Majerčáková, Špecialista odmeňovania a benefitov, ČSOB

"ČSOB a.s. sa aj cez personálny a mzdový systém Vema snaží budovať moderné Ľudské zdroje (HR). Využívaním škály modulov Vemy zefektívňujeme HR procesy."

Alica Frečková, mzdová účtovníčka, EKOSTAVBY, s.r.o., Nitra

"Sme malá organizácia, takže nie všetko je u nás využívané, nie všetko sa vyskytuje pri každomesačnom spracovaní, ale to čo potrebujem k svojej práci pri spracovaní miezd je v poriadku."