Momentálne neprebieha pre školy žiadna špeciálna akcia.

Štandardnú ponuku nájdete v Riešenie pre školstvo.