Potrebujte sledovať príchody a odchody zamestnancov? Chcete mať prehľad, koľko času strávia v práci? Každá firma skôr či neskôr rieši kontrolu dochádzky. Kvalitný kontrolný systém umožňuje lepšie sledovať efektivitu a produktivitu práce, tiež pomôže so správnym riešením miezd.

Časy, kedy firmy zapisovali príchody a odchody do knihy alebo používali "pichačky", sú dávno minulosťou. Vďaka moderným technológiám môžete dochádzkový systém vyriešiť oveľa ľahšie.

Elektronický dochádzkový systém

Elektronický dochádzkový systém je moderným nástrojom pre evidenciu dochádzky zamestnancov. Technické zariadenia evidujú príchody a odchody zamestnancov, intranetová aplikácia Dochádzka potom v súlade s platnou legislatívou dáta zbiera, spracováva a eviduje. Výsledné údaje je možné následne spracovávať priamo v aplikácii Vema Mzdy. Dochádzkový systém možno však používať aj samostatne.

terminal.jpg

Výhody elektronického dochádzkového systému

  • Šetrí čas

Dochádzkový systém eviduje dochádzku za vás. Výsledkom sú prehľadné tabuľky. Systém je možné tiež prepojiť so mzdovým systémom.

  • Šetrí peniaze

Kvalitná a presná evidencia dochádzky umožňuje znížiť mzdové náklady.

  • Je efektívna

Máte vždy k dispozícii presné údaje o dochádzke zamestnancov.

  • Kontrola v reálnom čase

Dochádzkový systém vám dáva možnosť v reálnom čase kontrolovať, kto je na pracovisku.

  • Prehľadné podklady pre mzdy

Elektronický dochádzkový systém možno tiež rovno napojiť na mzdový systém. Každý mesiac tak máte precízne podklady pre riešenie výplat.

Ako elektronický systém kontroly dochádzky funguje?

Technológie idú neustále dopredu a možností je celá rada. Vždy záleží na tom, čo presne konkrétne firma potrebuje riešiť. Chcete len podklady na prípravu miezd? Potom vystačíte s terminálom a čipovými kartami. Vlastníte prísne stráženú prevádzku? Evidenciu dochádzky možno prepojiť s bezpečnostnými prvkami. Moderné biometrické dochádzkové systémy dokážu napríklad odoberať odtlačky prstov či dúhovky.

Dochádzkový systém  najčastejšie realizujeme práve formou čipových kariet. Zamestnanec sa pri príchod/odchode registruje kartičkou na termináli. Ponúkame ale tiež plne virtuálne riešenie. Terminál je v takom prípade nainštalovaný priamo na počítačoch pracovníkov. Na termináli je možné nastaviť až 10 tlačidiel pre rôzne situácie (napríklad dovolenka, služobná cesta, prestávka na obed a ďalšie).

Dochádzku štandardne zaokrúhľujeme na minúty či hodiny, podľa potrieb konkrétnej firmy. Vema Dochádzkový systém možno napojiť na mzdový systém a ušetriť tým čas strávený administratívou. Presná evidencia dochádzky vedie k lepšiemu využívaniu pracovnej doby!

Prečo využívať systémy Vema na riadenie ľudských zdrojov?

  • Komplexné riešenie HR a miezd

Oblasť riadenia ľudských zdrojov riešime komplexne. Okrem elektronického dochádzkového systému ponúkame tiež riešenie miezd, benefitov či personálne systémy.

  • Skúsenosti leadera na trhu

Máme viac ako 20 rokov skúseností s návrhmi optimálnych HR systémov a implementačnými projekty. Vďaka tomu dokážeme nájsť vhodné riešenie pre každú firmu. Naše referencie hovoria za všetko - dôveruje nám viac ako 7000 firiem a úradov štátnej či verejnej správy.

  • Výstup do aplikácie Mzdy

Automaticky prepojíme dochádzkový systém a systém Mzdy. Pred prenosom dát do aplikácie je možná kontrola v prehľadných výstupoch o mesačnej odpracovanej dobe aj prípadné opravy a doplnenie.

  • Užívateľská podpora

Neoddeliteľnou súčasťou systému sú konzultačné služby. Pokrývajú problematiku technickej i programovej inštalácie, asistenciu pri zavádzaní systému a prvotnom spracovaní dát. Pre užívateľov systémov Vema sú pripravené školenia. K dispozícii sú aj servisné služby zabezpečujúce prevádzku systému. S každým systémom vám môžeme dodať aj potrebné počítačové vybavenie.

  • Intranet a prístup k dátam

S aplikáciou Dochádzka môžete pracovať cez intranet. Stačí len bežné internetové pripojenie. Nastavíme vám rôzne práva prezerania, iné dáta potrebuje vidieť mzdová účtovníčka, iné by mal vidieť management. Ovládanie je veľmi jednoduché a intuitívne. Môžete tiež online kontrolovať, kto je práve prítomný na pracovisku, prípadne je na služobnej ceste, dovolenke či odbornej konferencii.

Chcete elektronický docházkový systém?

Napíšte nám a my sa Vám ozveme.

*
*
*
*
*
*