Prináša možnosť sprístupniť zmluvy v elektronickej podobe všetkým, kto sa zmluvami pracujú, účtovať o zmluvách a pod.

Základnými výhodami sú:

  • previazanosť zmlúv, ich dodatkov a nadväzných zmlúv,
  • prístupnosť a rýchle hľadanie zmlúv bez nutnosti hľadať a kopírovať papierové verzie,
  • zprostřekování informačných tokov pre účtovníctvo a vedenie,
  • kontinuita a archivácia s informáciami o stave zmluvy.

V rámci katalogizácia je tu zmluva evidovaná najmä podľa evidenčného označenia, partnera zmluvného vzťahu, dát uzatvorenie, platnosťou a ukončenie, periodicity plnenia, hodnoty zmluvy a ďalej podľa číselníkov, ktoré si môže nadefinovať sám užívateľ podľa svojich potrieb. Medzi hlavné číselníky patrí opis typu zmluvy, zmluvné strany vrátane práv alebo povinností, dôvernosť a dôvod predčasného ukončenia zmluvy. Ak sa dodatkom mení niektorý katalogizovaný parameter zmluvy, mení sa zmluva v jej aktuálnom znení, ktoré si môže užívateľ zobraziť. V aktuálnom znení sa navyše používateľ dozvie stav, v akom sa zmluva nachádza, prípadne či je zmluva zaúčtovaná, ak sa o zmluvách účtuje.

Pre účtovanie o významných zmluvách tu nájdeme aj možnosť ich zaúčtovania. Ak si účtovná jednotka zvolí, že bude účtovať o zmluvách z Evidencia zmlúv, ponúka sa táto možnosť nad zmluvami a jednotlivými dodatky.

Aplikácia slúži aj ako podkladový materiál pre tvorbu objednávok a faktúr.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na vlastnosti softvéru?
Zaujímajú Vás funkcionality a možnosti rozšírenia? Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*