Aplikácia slúži na administratívnu a technickú podporu procesu výberu nových pracovníkov. Pracuje v súčinnosti s ostatnými HR aplikáciami, možno ju však používať aj samostatne.

  • slúži ako podpora naprieč celým výberovým konaním
  • umožňuje vedenie archívu uchádzačov a pracovných pozícií
  • sprehľadňuje výber uchádzačov v jednotlivých kolách
  • uľahčuje rozhodovanie o archivácii či skartácii dodaných dokumentov, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
  • umožňuje rozosielanie e-mailov s vyjadrením smerom k uchádzačom

Založenie akcie Výberového konania

V rámci jednej akcie je možné vytvárať množstvo pracovných pozícií, ktoré sa združujú do tematického celku jednej založenej akcie výberového konania. Jednotlivé pozície môžu patriť do celku podľa:

  • časovej príslušnosti (za určitý časový interval, napr. pre konkrétny mesiac, rok)
  • logickej príslušnosti (podľa typu ponúkaných pracovných pozícií)

Vytvorenie Pozície výberového konania

Každá akcia môže zastrešovať viacero pozícií. Vyplňované údaje sa môžu stať súčasťou textu inzerátu, ak budeme chcieť túto funkcionalitu uplatniť.

Register uchádzačov

Zhromažďovanie informácií o uchádzačoch prebieha v súbore Register uchádzačov, ktorý obsahuje množstvo vstupov do súborov týkajúcich sa uchádzačov výberového konania:

  • informácie o uchádzačoch
  • dokumenty - vložené (životopisy, motivačné listy), vygenerované (pozvánky na výberové konanie, oznámenie o prijatí a iné), súhlas s archiváciou

Uchádzači vo výberovom konaní

V tomto súbore vyberáme uchádzačov pre danú pozíciu výberového konania, ktoré vygenerujeme do 1. kola. Môžu sem vstúpiť iba tí uchádzači, ktorých sme na začiatku zadali do Registra uchádzačov.

Kolá výberových konaní

Ak chceme vykonať iba jednoduché výberové konanie, nie je potrebné vytvárať viac než jedno kolo. Založenie prvého kola je však povinné, pretože načíta uchádzača zo súboru Uchádzači vo výberovom konaní a umožní tak ďalšiu prácu s nimi.

Výberová komisia

Zloženie komisie výberového konania je súbor, v ktorom možno zostaviť komisiu hodnotiacu uchádzačov v každom kole. Pokiaľ nie je rozsah procesu hodnotenia uchádzačov príliš objemný, je vhodné uvádzať iba minimálny počet členov v komisii alebo ich neuvádzať vôbec. Súbor ponúka možnosť definovať v položke Predseda komisie osobu zodpovednú za hodnotenie uchádzačov.

Hodnotenie uchádzačov

Súbor Hodnotenie uchádzačov obsahuje všetky uskutočnené hodnotenia všetkých uchádzačov, ktorí kedy výberovým konaním prešli. Hodnotenie každého je zaznamenané opäť podľa Akcie výberového konania, Pozície výberového konania a Kola výberového konania.

Výber pracovníka

Uchádzači, ktorí v rámci výberového konania uspeli, sa zhromažďujú v súbore Vybraní pracovníci.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na vlastnosti softvéru?
Zaujímajú Vás funkcionality a možnosti rozšírenia? Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*