Sleduje účasť zamestnancov a náklady na všetky kurzy, ktorých sa zamestnanci zúčastňujú. Pri jednotlivých akciách sa dajú podrobne evidovať prednášajúci lektori a tiež odmeny im vyplatené.

Vzdelávacie akcie

  • evidencia všetkých vzdelávacích akcií v organizácii
  • sledovanie a vyhodnocovanie účasti a komplexných nákladov vynaložených na školenie pre jednotlivých zamestnancov
  • sledovanie a vyhodnocovanie komplexných nákladov vynaložených na školenie pre celú organizáciu
  • automatické sledovanie termínov periodických kurzov
  • hodnotenie a vyhodnotenie vzdelávacích akcií formou ankety či dotazníkov
  • e-learningová forma štúdia

Lektori

  • evidencia externých a interných lektorov
  • priraďovanie jednotlivých lektorov ku konkrétnym akciám
  • evidencia odmeňovania a odbornosti lektorov

Zamestnanci

  • možnosť vytvoriť plán vzdelávania jednotlivých zamestnancov

E-learning Využívanie portálového vzdelávanie zamestnancov ponúka možnosť ich samoštúdia. Na portál sa umiestni požadované texty k samoštúdiu aj testy na preskúšanie získaných vedomostí. Zamestnanec po zoznámení s textom túto skutočnosť najskôr vyznačí v systéme. Potom absolvuje test na preverenie vedomostí, ktorý môže byť aj len cvičný. Po absolvovaní ostrého skúšobného testu sú výsledky zaznamenané k príslušnému pracovníkovi do prehľadu ním dosiahnutých znalostí.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na vlastnosti softvéru?
Zaujímajú Vás funkcionality a možnosti rozšírenia? Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*

Máte otázku k ponuke produktov či služieb?

Chcete nám poskytnúť Váš názor alebo podnet, alebo poradiť s výberom vhodného riešenia určitej situácie? Neváhajte sa na nás obrátiť, veľmi radi Vám pomôžeme.

+421 2 20 510 900 Napíšte nám