Výpočet nároku všetkých troch typov dovolenky:

  • dovolenky za kalendárny rok alebo jej pomernej časti,
  • dovolenky za odpracované dni a
  • dodatkovej dovolenky pre zamestnancov pracujúcich v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach, prebieha automaticky zo zadaných vstupných údajov.

Program plní tieto funkcie:

  • určí, či vznikne nárok na dovolenku (podľa trvania pracovného pomeru a druhu pracovnoprávneho vzťahu) a vypočíta dĺžku tohto nároku
  • automaticky robí krátenie nároku na dovolenku
  • podľa zadania vypočíta náhradu mzdy za dovolenku, náhrada sa počíta za dni podľa rozvrhu alebo v ich priemernej dĺžke, pokiaľ je zadaný interval dovolenky dlhší než je nárok, náhrada sa poskytne len za počet dní zodpovedajúcich nároku, na ostatné dni sa automaticky vytvorí neplatené voľno
  • pri ukončení pracovného pomeru a ku koncu roka program bilancuje čerpanie dovolenky.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na vlastnosti softvéru?
Zaujímajú Vás funkcionality a možnosti rozšírenia? Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*