Výpočet priemerného zárobku je automatický, vrátane výpočtu pravdepodobného zárobku a porovnania priemerného zárobku s minimálnou mzdou. Riadi sa ustanoveniami § 134 a § 135  Zákonníka práce alebo ustanoveniami zákonov č. 312/2001 Z.z. a č. 553/2003 Z.z., kde sa vychádza z funkčného platu a mesačného fondu zamestnanca.

Priemerný zárobok pre pracovnoprávne účely zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného v rozhodujúcom období. Ak je zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtovaná k výplate mzda alebo plat alebo ich časť, ktorá je poskytovaná za dlhšie obdobie ako je kalendárny štvrťrok, určí sa pre účely zistenia priemerného zárobku jej pomerná časť pripadajúca na kalendárny štvrťrok; zvyšná časť (časti) tejto mzdy alebo platu sa zahrnie do mzdy pri zisťovaní priemerného zárobku až v ďalšom období (ďalších obdobiach).

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na vlastnosti softvéru?
Zaujímajú Vás funkcionality a možnosti rozšírenia? Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*