Ročné zúčtovanie dane (ďalej len RZD) je z hľadiska zamestnanca najjednoduchším spôsobom vyrovnania daňovej povinnosti a odvedených preddavkov. Zamestnanec, ktorý podpísal na príslušné obdobie daňové vyhlásenie a nie je povinný podať daňové priznanie, môže požiadať o RZD do 15. februára roka nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia (§ 38ch ods. 1 zákona o dani z príjmov).

RZD prebieha formou porovnania ročnej daňovej povinnosti (vypočítanej z celkových ročných príjmov daňovníka) a preddavkov na daň, ktoré odviedol. V RZD možno uplatniť tzv. nezdaniteľné časti základu dane podľa ustanovení § 11 zákona o dani z príjmu.

Kladný rozdiel medzi odvedenými preddavkami na daň a ročnou daňovou povinnosťou vráti platiteľ dane daňovníkovi ako preplatok. Prípadný nedoplatok presahujúci 33 € môže zamestnávateľ zamestnancovi zrážať do konca zdaňovacieho obdobia.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na vlastnosti softvéru?
Zaujímajú Vás funkcionality a možnosti rozšírenia? Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*