Je možné u jedného zamestnanca súčasne spracovávať mzdy viacerých pracovnoprávnych vzťahov?

Áno, aplikáciou Mzdy Vema je možné pre jedného zamestnanca spracovávať súčasne i viacero pracovnoprávnych vzťahov.

Naša spoločnosť nemá žiadne IT oddelenie a radi by sme využívali informačný systém pre personálnu prácu. Je nejaká možnosť využívať ho bez IT pracovníkov?

Všetky naše Aplikácie je možné využívať v cloude. Starostlivosť o dáta a prevádzku aplikácií sú prenesené z užívateľa na poskytovateľa služby, takže užívateľovi odpadá nutnosť inštalácie nových verzií či aktualizácií. K dátam potom pristupuje vzdialene prostredníctvom internetu.

Dodávate Dochádzkový systém i s dochádzkovým terminálom?

Áno, Elektronický dochádzkový systém Vema je tvorený nielen programovým vybavením pre vyhodnotenie dát (aplikácia Dochádzka), ale i technickým vybavením pre evidenciu príchodov cez kontrolné miesta a prostriedkami pre prenos údajov.

Je možné automaticky vypočítať náhradu mzdy za dovolenku?

Áno, aplikácia Mzdy vypočíta náhradu mzdy za dovolenku. Náhrada sa počíta za dni podľa rozvrhu alebo v jej pomernej časti. Pokiaľ je zadaný interval dovolenky dlhší ako je nárok, náhrada sa poskytne len za počet dní zodpovedajúcej nároku. Na ostatné dni sa automaticky vytvorí neplatené voľno.

Čo sú to dynamické dokumenty?

Dynamické dokumenty sú popri dynamických tabuľkách jedným z nástrojov pre dynamickú analýzu dát. Zobrazujú stav databázy až do najmenších detailov, a to i dáta z minulých rokov.

Na akom princípe pracuje V4 Cloud?

Ak využije zákazník riešenie V4 Cloud, pristupuje k aplikáciám vzdialene cez internet. Na jeho počítači je nainštalovaný jednoduchý a nenáročný tenký klient. Užívateľ nemusí vlastniť licenciu užívaných aplikácií – len si prenajíma ich funkcionalitu. Nemusí sa starať ani o inštaláciu nových verzií a aktualizácií, lebo aplikácie sú nainštalované na serveroch v chránenom dátovom centre poskytovateľa služby. V4 Cloud je vhodný pre všetky typy užívateľov.

Aké služby v rámci podpory poskytujete?

Všetkým užívateľom poskytujeme nadštandardné služby. Pre operatívne služby môžu klienti využiť Call centrum, vrátane hotline a konzultácií. Pre najrýchlejší prístup k informáciám môžu užívatelia prostredníctvom internetu využiť Bázu znalostí, ktorá obsahuje informácie o produktoch, návody a postupy, popisy problémov a ich riešenie. Užívatelia majú k dispozícii bohatý metodický materiál, pravidelne sa zúčastňujú seminárov a školení. Poskytujeme tiež štandardné konzultácie u zákazníkov. Spoločnosť Vema taktiež ponúka využívanie aplikácií v cloude a externé spracovanie miezd.

Spracovávate mzdy i externe? A záleží pritom na veľkosti organizácie??

Áno, ponúkame i externé spracovanie miezd. Pri outsourcingu miezd nezáleží na veľkosti organizácie, využívajú ho spoločnosti rôznych veľkostí, typov i zamerania.

Akým spôsobom prebieha komunikácia so Sociálnou spoločnosťou?

V aplikáciach pre komunikáciu so Sociálnou spoločnosťou je možné cez informačný portál Sociálnej poisťovne pohodlne odosielať mesačné výkazy poistného a príspevkov, výkazy poistného a príspevkov a dáta do registra poistencov.