Pre podporu všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov plánujeme v priebehu mesiaca apríl 2018 distribúciu novej aplikácie GDPR, ktorá obsahuje technické nástroje pre efektívne zvládnutie nárokov vyplývajúcich z nariadenia o ochrane fyzických osôb, v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov v oblasti prevádzky personálnej a mzdovej agendy. Obsahuje tiež podporu pre tvorbu príslušných metodík.

Právo subjektu údajov na prenositeľnosť a informovanosť o evidovaných údajoch
V rámci plnenia práva prenositeľnosti údajov bude pomocou aplikácie GDPR možné na želanie vyexportovať z celého Personálneho IS Vema do formátu XML všetky relevantné dáta týkajúce sa príslušného zamestnanca. Tieto dáta môžu byť zamestnancovi následne odovzdané na vhodnom médiu.
Pre splnenie práva subjektov na informovanosť o evidovaných údajoch bude možné vyexportovať do formátu PDF či vytlačiť príslušnému zamestnancovi (či už súčasnému alebo bývalému) na jeho želanie všetky relevantné dáta, aktuálne evidované v Personálnom IS Vema.

Postupné mazanie osobných údajov zamestnancov v súlade so zaniknutím dôvodov k ich uchovávaniu
Aplikácia GDPR obsahuje všetky potrebné nástroje pre konfiguráciu a automatizované zmazanie údajov. Komplexná funkcia vykoná po spustení priechod celou prevádzkovou databázou Personálneho IS Vema a premaže údaje, pri ktorých pominul právny dôvod, oprávnený záujem či prípadný súhlas oprávňujúci zamestnávateľa ako správcu na zadržanie osobných údajov zamestnancov.
Všetky údaje sú pre potreby mazania kategorizované na úrovni metadát do základných kategórií, ku ktorým sa viaže povinnosť výmazu. Pri konfigurácii bude možné zmeniť východzie nastavenie pravidiel pre mazanie pre celé kategórie a formou výnimiek zmeniť oproti kategóriám aj pravidlá pre dielčie časti kategórie, teda pre jednotlivé tabuľky a tiež pre individuálne položky týchto tabuliek.

Podpora tvorby smerníc pre GDPR v personálnom systéme
Dôležitou súčasťou plnenia Nariadenia sú metodické pokyny pre zaobchádzanie s osobnými údajmi.
Pomocou aplikácie GDPR je možné vygenerovať z dielčích častí metodiku pre prácu s osobnými údajmi zamestnancov, ktorých súčasťou sú ako príloha všetky nastavené pravidlá pre postupné cyklické mazanie osobných údajov v Personálnom IS Vema v zrozumiteľnom textovom tvare.

Prečítajte si viac o Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov.

Aplikáciu GDPR je možné objednávať už teraz. Cena sa odvíja od počtu spracovávaných zamestnancov.

Máte o aplikácii záujem?

Kontaktujte naše obchodné oddelenie prostredníctvom formulára
alebo telefonicky na čísle
2 20 510 900

*
*
*
*
*
*