Modul Plánovanie a evidencia výkonov užívateľom umožní pre stanovené obdobie evidovať pracovné výkony zamestnancov, a to podľa potreby ako plánovanej, tak skutočne vykonanej. Výkony môžu byť evidované pre pracovníkov v danej činnosti (externej i internej), ale rovnako pre väčšie celky (tímy, útvary, zákazky, činnosť pre účtovníctvo a pod.). Výkony je možno evidovať po hodinách a minútach, po dňoch, alebo za dlhšie časové úseky. Výkony sa evidujú nielen v čase a v eurách, ale i v užívateľsky definovaných množstevných alebo kvalitatívnych jednotkách. Spracovanie prebieha po etapách (podobne ako Plánovanie zmien). Výsledkom spracovania je prevzatie evidencie výkonov do predspracovania miezd.

Plánovanie a evidencia výkonov je portálový modul, oprávnení pracovníci s ním budú pracovať prostredníctvom webového prehliadača. Modul umožňuje viacetapové spracovanie. Základné etapy pre Plánovanie a evidenciu výkonov sú Plán, Skutočnosť, a Skutočnosť po korekcii, pričom je možné využívať len časť z nich.

Modul spolupracuje s modulom pre Plánovanie zmien, ale je možné ho používať i samostatne.

Možnosti evidencie výkonov

 • Evidencia výkonov intervalom alebo dobou trvania
 • Evidencia výkonov na pracovisko, hospodársku činnosť, zákazku
 • Evidencia užívateľsky definovaných jednotiek
  • Množstevných (objem tržieb, počet predaných výrobkov, počet uzatvorených úverov, počet spracovaných dokladov)
  • Kvalitatívnych (neskoré príchody, nekvalita, spokojnosť zákazníka, hodnotenie vedúcim)
 • Možnosť prepočtu užívateľsky definovateľných ukazovateľov na peniaze – predspracovanie miezd
  • Priamo (jednoduché množstevné)
  • Skriptom na zákazku

Modul je naviac prepojený i s ďalšími aplikáciami – predovšetkým s:

 • dochádzkovým a mzdovým systémom
 • alebo so systémami pre plánovanie dovolenky.

To uľahčuje prácu mzdovej účtovníčke, ktorá si jednoducho pretiahne dáta do Miezd a nemusí nič zadávať ručne.

Napíšte nám

Máte o modul záujem?
Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*