Medzi hlavné zmeny patria:

  • požiadavky je možné zadávať vyplnením formulára na adrese cs.vema.sk
  • drahé "farebné" linky Call Centra boli nahradené klasickými linkami nového dispečingu Centra Služieb

- tel. 530 500 500 pre Českú republiku
- tel. 220 510 912 pre Slovenskú republiku

  • bol zrušený poplatok za vzdialený prístup
  • pri 4 požiadavkách so štandardnou odozvou (do 3 pracovných dní) za posledných 12 mesiacov je možné čerpať prvú 1/2 hodinu služieb zadarmo
  • za zvýšenú hodinovú sadzbu je možné využiť podporu v rámci Rýchlej odozvy (do 4 hodín pracovného času). V rámci tejto odozvy je možné priame telefonické prepojenie na konzultanta (podľa aktuálneho vyťaženia)
  • na Zákazníckom webe na adrese zakaznik.vema.sk možno nájsť okrem priebehu riešenia požiadaviek, tiež prehľad zostávajúcich služieb zdarma, alebo zostávajúcich paušálnych služieb  pri Prémiovej podpore.

Plné znenie nových podmienok platných od 1. 6. 2016 vrátane aktualizovaného cenníka služieb nájdete na Zákazníckom webe v úvodnej sekcii "Podpora a služby".

Vďaka novým podmienkam získavajú naši zákazníci možnosť voľby rýchlosti odozvy s reálne nastaveným pomerom ceny služieb. Podobne, ako je to v prípade voľby rýchlosti doručenie tovaru v e-shopoch.
Všetky požiadavky zadávané v rýchlej odozve tak majú v našom systéme automaticky nastavenú vyššiu prioritu. Vďaka tomu sme schopní tieto požiadavky vybavovať rýchlejšie, a vyhovieť tak žiadosti našich zákazníkov na zrýchlenie riešenia naozaj kritických požiadaviek.

Za prvé tri týždne od zavedenia nových podmienok sa nám u požiadaviek s rýchlou odozvou podarilo skrátiť priemerný reakčný čas o 62%, a priemernú dĺžku riešenia požiadavky až o 65%. To všetko najmä vďaka významnému spresneniu identifikácie tých naozaj kritických požiadaviek.
Tieto prvé výsledky sú pre nás povzbudením a potvrdením  toho, že nové zmeny prinášajú reálne rýchlejšie a kvalitnejšie služby našim zákazníkom. Pevne veríme, že tým zvýšime ich spokojnosť.