Kúpte si efektívny nástroj na výber pracovníkov

05. 05. 2016

Potrebujete prehľadnejšiu evidenciu pri procese výberu nových pracovníkov? Podporu pri hodnotení uchádzačov vo výberovom konaní? Tieto a mnoho ďalšieho ponúka aplikácia Výberové konania.

Aplikácia slúži na administratívnu a technickú podporu procesu výberu nových pracovníkov a ich porovnanie s profesijným profilom uchádzačov. Pracuje v súčinnosti s ostatnými HR aplikáciami, možno ju však používať aj samostatne.

Cieľom aplikácie je:

  • tvorba komplexných akcií výberových konaní, napr. podľa ponúkaných pozícií alebo podľa druhu akcie
  • zaistenie popisu pracovnej pozície, vrátane náplne práce, kedy  je možné využiť úzke previazanie s aplikáciou Systemizácia. Týmto spôsobom je vhodné definovať požiadavky na uchádzača v rámci výberového konania
  • zakladanie jednotlivých kôl výberového konania pre konkrétnu pracovnú pozíciu a sprehľadnenie výberu uchádzačov v jednotlivých kolách
  • podpora rozhodovania pri hodnotení uchádzačov naprieč celým výberovým konaním
  • založenie registra uchádzačov aj ich dokladov
  • uľahčenie rozhodovania o archivácii či skartácii dodaných dokumentov, v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov
  • evidenčná podpora procesu výberu zamestnancov, rozposielanie e-mailov s vyjadrením smerom k uchádzačom
  • vytvorenie možnosti popisu profilu uchádzačov archivovaných v registri.

Aplikáciu Výberové konania môžete začať využívať kedykoľvek počas roka.

Pre bližšie informácie a nezáväzný dopyt kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite kontaktný formulár.

16a.png
Register uchádzačov výberového konania


späť na výpis aktualít