Máte prehľad o dovolenke svojich zamestnancov?

19. 05. 2016

Pomaly sa blíži obdobie letných dovoleniek, máte prehľad o naplánovanej dovolenke vašich zamestnancov? Dôležité je, aby si každý pracovník odpočinul a nenarušil sa tým chod organizácie.

Aplikácia Plánovanie dovolenky ponúka moderný spôsob sledovania celého procesu plánovania a schvaľovania dovolenky a ďalších typov neprítomnosti, najmä zdravotného a sociálneho voľna. Umožňuje sledovať nárok zamestnanca na voľno, čerpanie a zostatky voľna. Riešenie je navrhnuté formou elektronického schvaľovacieho procesu.

Zamestnanec najprv vyhotoví plán dovolenky, nadriadený ho buď schváli, alebo zamietne a vráti na prepracovanie. Plán je možné v priebehu roka kedykoľvek upravovať.

Pred konkrétnym nástupom na dovolenku podáva zamestnanec žiadanku, nadriadený ju opäť schváli, alebo zamietne. Vedúci môže v prehľade sledovať konkrétny plán jedného zamestnanca, plány všetkých podriadených a ich žiadanky. Zamestnanec v prehľade vidí stav svojho plánu a aktuálnych žiadaniek.

Hlavné výhody aplikácie:

  • prístup cez internet
  • jednoduché ovládanie
  • grafické farebné prehľady
  • tooltipy k intervalu a druhu neprítomnosti

Na prevádzku Plánovanie dovolenky je nutné využívať aplikáciu Mzdy.

TIP: Prečítajte si prípadovú štúdiu o využití aplikácie Plánovanie dovolenky vo VZP ČR.


späť na výpis aktualít