Motivujte svojich zamestnancov na ďalšie vzdelávanie

17. 10. 2016

Dnešná doba vyžaduje, aby sa firma starala o rozvoj a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov. Pre prehľadné plánovanie a riadenie firemného vzdelávania Vám ponúkame modul Vzdelávanie.

Viac o module Vzdelávanie, nástroji k efektívnej evidencii, plánovaniu a vyhodnocovaniu vzdelávacích akcií.


späť na výpis aktualít