Vema partnerom nového vydania „biblia HR“

04. 08. 2015

Vema sa stala partnerom vydania Armstrongovho svetového bestselleru, ktorý predstavuje moderné postupy v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

„Pokiaľ by nejaká kniha mala byť vyhlásená za štandard pre personalistov, tak práve táto. Pokrýva všetko, čo by sa personalistom mohlo hodiť.“ – Personnel Today.

Michael Armstrong, ktorý je svetovo uznávanou kapacitou v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pripravil knihu Riadenie ľudských zdrojov: Moderné poňatie a postupy spoločne so Stephenem Taylorom s cieľom ukázať, ako môže riadenie ľudských zdrojov prispievať k úspešnosti rôznych organizácií od výrobných podnikov cez obchodné spoločnosti až po verejné inštitúcie. Pritom vychádzajú z výsledkov mnohých výskumných projektov, ktoré sa zaoberali dopadmi rozmanitých stratégií, politík a postupov v riadení ľudských zdrojov na jednotlivcov, tímy i organizácie, a tieto dopady demonštrujú s využitím radu prípadových štúdií z prostredia mnohých významných a úspešných organizácií. Na 928 stranách sa stretnete so všetkými činnosťami personalistov a manažérov v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Objednávať môžete už dnes na stránkach vydavateľstva Grada.


späť na výpis aktualít