Využívajte benefitný systém pre motiváciu svojich zamestnancov

12. 08. 2016

Okrem finančného ohodnotenia sú stále viac žiadané aj iné výhody ako napríklad sick day, penzijné pripoistenie, využívanie služobného auta na súkromné účely a pod.

Tieto výhody v konečnom dôsledku rozhodujú o motivácii a spokojnosti pracovníkov.

Spoločnosť Vema pre túto oblasť ponúka aplikáciu Benefity, ktorá prináša zjednodušenie evidencie benefitného systému.
Aplikácia Benefity má väzbu na aplikáciu Mzdy, z ktorej čerpá informácie potrebné pre existenciu karty zamestnanca, na ktorej sa eviduje čerpanie prostriedkov. Do aplikácie Mzdy možno odosielať informácie o čerpaní prostriedkov zo zamestnaneckého fondu preplácané vo výplate. Umožňuje tiež odosielať do Miezd výšku zrážok zo mzdy pri prečerpaní limitu prostriedkov pre jednotlivé osobné čísla.

Ďalšie informácie o aplikácii Benefity nájdete tu.


späť na výpis aktualít