Zjednodušte plánovanie a schvaľovanie pracovných ciest

07. 06. 2016

Pre lepšie plánovanie a schvaľovanie pracovných ciest Vám ponúkame aplikáciu Cestovné príkazy. Ide o webovú aplikáciu, ktorú využije každý zamestnanec aj vedúci pracovníci.

Cestovné príkazy komplexne riešia celú agendu tuzemských aj zahraničných pracovných ciest od plánovania a schvaľovania,  cez zálohy, meny, vyúčtovanie, výstupy do účtovníctva a miezd a ďalšie súvisiace funkčnosti, vždy v súlade s aktuálnou legislatívou. Rovnako využívajú na spracovanie schvaľovacích procesov nástroje Workflow a prirodzene spolupracujú s ostatnými aplikáciami. Eliminuje papierovanie, všetko prebieha v elektronickej podobe so zachovaním prvkov bezpečnosti a preukázateľnosti. Systém je maximálne variabilný s ohľadom na špecifiká konkrétnej organizácie.

Výhody aplikácie:

  • prehľadné spracovanie tuzemských a zahraničných cestovných príkazov
  • predpokladané výdavky
  • definícia schvaľovacieho procesu - viacstupňové schvaľovanie, sledovanie stavu
  • evidencia vozidiel a jázd
  • optimalizácia využitia vozidiel vyhľadávaním možností spolujazdy
  • mesačný výkaz MHD
  • výpočet cestovných náhrad
  • spolupráca s ostatnými aplikáciami (Personalistika, Mzdy, Účtovníctvo)


Pre bližšie informácie a nezáväznú ponuku kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 -20 510 900 alebo využite kontaktný formulár.


späť na výpis aktualít