Misia

Spoločnosť Vema je pre svojich zákazníkov dodávateľom ucelených riešení v oblasti informačných systémov pre riadenie ľudských zdrojov, ekonomiky a logistiky v štátnych a súkromných organizáciách v Slovenskej a Českej republike.