Vema, a. s., je softwarová spoločnosť založená v roku 1990. Patrí medzi popredného dodávateľa personálnych informačných systémov pre všetky typy a veľkosti organizácií v Slovenskej a Českej republike. Je tiež jedným z najväčších poskytovateľov ERP riešenia v cloude. Jej software využíva cez 7 200 organizácii. Medzi významných zákazníkov patrí ČSOB, a.s. Bratislava United Bakeries, Generální finanční řditelství ČR, Fakultní nemocnice Motol či Trnavský samosprávny kraj.

Vema v číslach

celkové tržby: 169,8 mil. Kč
počet zamestnancov: 125
počet zákazníkov: 7 452
počet užívateľov v cloude: 1 300
počet spracovávaných osobných čísiel: 673 208

Príbeh značky

História našej spoločnosti sa začína písať v roku 1990, kedy sa deväť pracovníkov brnenského štátneho Podniku výpočetní techniky rozhodlo založiť súkromnú softwarovú spoločnosť. Dňa 2. júla 1990 tak vzniká VEMA počítače a projektování spol. s r. o., ako jedna z prvých vo svojom obore. Prvým produktom sa stal software na spracovanie miezd – PAM VEMA. Postupne sa pridávali ďalšie moduly z oblasti riadenia pracovníkov a tiež bol  vytvorený informačný systém pre riadenie ekonomiky organizácie. Okrem tvorby softwaru sa od začiatku spoločnosť VEMA venovala i komplexnému poskytovaniu služieb v oblasti informačných systémov. V roku 1995 dochádza v činnosti spoločnosti k významnému pokroku založením dcérskej spoločnosti VEMA Computers & Systems, s. r. o., ktorá doplňuje software o dodávku hardwaru a zaisťuje v plnej miere služby systémového integrátora.

Ďalším medzníkom v živote spoločnosti bolo 19. októbra 2000, kedy vznikla Vema, a. s., do ktorej sa zlúčila VEMA počítače a projektování spol. s r. o. a VEMA Computers & Systems, s. r. o. Vznikla tak kapitálovo silnejšia spoločnosť, ktorá mohla pružnejšie reagovať na zmeny v oblasti informačných technológií a služieb s ním spojených.

Celosvetový trend globalizácie a integrácie sa nevyhol i našej spoločnosti. Aby sme sa mohli ďalej rozvíjať a vstupovať i na nové trhy, na jar roku 2014 sa stáva spoločnosť Vema súčasťou holdingu Solitea, a. s., v ktorej má väčšinový podiel Investičný fond Sandberg Capital.

V súčasnej dobe samotná spoločnosť Vema ponúka komplexný systém pre podporu riadenia ľudských zdrojov vo variantoch pre menšie, stredné i veľké spoločnosti zo štátnej i súkromnej sféry. Súčasne ponúka ucelený systém pre riadenie ekonomiky a logistiky organizácií, ktorý je vhodný najmä pre rozpočtové a príspevkové organizácie.