Softvér spoločnosti Vema môžete využívať na vlastnom počítači s licenciou programu alebo ako službu v cloude.

Zakúpenie - počas celej doby využívania produktov fakturujeme štvrťročne.

  • pre produkty oblasti ľudských zdrojov sa výška mesačného poplatku stanovuje podľa počtu pracovníkov organizácie.
  • pre produkty ekonomického systému Ekos sa cena stanovuje podľa počtu riadkov v účtovnom denníku.