Produkty HR systému

Mzdy Personálny systém Komplexné riadenie ľudských zdrojov
Komplexné spracovanie mzdovej agendy Personálne evidencie a dokumenty Komplexné spracovanie mzdovej agendy
  Sledovanie personálnych udalostí Personálne evidencie a dokumenty
  Zaměstnanecký portál Výberové konania
  Komplexné spracovanie mzdovej agendy

Organizačná štruktúra

  Elektronické výplatné lístky Vzdělávání a e-learning
    Hodnotenie zamestnancov
    Plánovanie dovolenky
    Personálne udalosti
    Zamestnanecký portál
    Workflow