Mgr. Mária Majerčáková, Špecialista odmeňovania a benefitov, ČSOB

"ČSOB a.s. sa aj cez personálny a mzdový systém Vema snaží budovať moderné Ľudské zdroje (HR). Využívaním škály modulov Vemy zefektívňujeme HR procesy."

Ing. Juraj Sroka Dip Mgmt, v.r., Manažér ľudských zdrojov a kvality, Ľubovnianska nemocnica

"Za tie roky nás Vema nikdy nesklamala. Zvlášť oceňujeme spôsob, akým promptne reaguje na problémy zákazníkov." 

ZŠ Tulipánová, Nitra

Vedení agendy pro 120 zaměstnanců usnadňuje Základní škole Tulipánová v Nitře software Vema. Škola využívá nejen aplikaci Mzdy, ale také ekonomický systém Ekos.

Ing. Milan Panáček, starosta, Obec Dohňany

"Po počiatočných problémoch sme ustálili režim zasielania údajov a spracovania miezd. Pracovníčka pani Košiarová je spoľahlivá a zodpovedná. Sme spokojní s priebehom spolupráce."

Alica Frečková, mzdová účtovníčka, EKOSTAVBY, s.r.o., Nitra

"Sme malá organizácia, takže nie všetko je u nás využívané, nie všetko sa vyskytuje pri každomesačnom spracovaní, ale to čo potrebujem k svojej práci pri spracovaní miezd je v poriadku."

Protimonopolný úrad SR, Osobný úrad, Bratislava

Pre naplnenie svojich cieľov úrad zaviedol využívanie aplikácii od spoločnosti Vema, ktorá poskytuje komfortné využívanie aplikácie personalistika a mzdy, vzdelávanie a dochádzka.

Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D., vedoucí odboru personálního, Veletrhy Brno

„Velkou přidanou hodnotu spatřujeme v tom, že zaměstnanci i manažeři mají možnost přistupovat k personálním datům prostřednictvím portálu."

Mgr. Libuše Puchingerová, IKEM

„Program Vema, který užíváme již řadu let, se svými jednotlivými odborně zaměřenými moduly, náročnou práci pro výpočet mezd a personální evidenci velmi usnadňuje."

Ing. Vilém Janisch, AVG

"Od roku 2007 pracujeme s aplikacemi Vema v oblasti mezd a HR, se spolehlivými službami jsme spokojeni. Oceňuji poskytovaný servis, důležitá je pro nás zejména podpora uživatelů."

Město Ostrava

Město Ostrava využívá aplikace Vema už od roku 1996. Od roku 2010 je systém z jednotlivých městských obvodů centralizovaný ve společném datovém centru.

Ministerstvo financí ČR

Významná část rezortu financí využívá informační systém Vema už od devadesátých let. Kromě prakticky všech standardních aplikací mají k dispozici i mnoho produktů vyvinutých na míru.

Vysoká škola s 1100 zaměstnanci je zákazníkem společnosti Vema, a. s. od devadesátých let. Využívá celý ERP systém Vema včetně ekonomických aplikací

SPŠ a VOŠ technická Brno

Nejstarší střední průmyslová škola na Moravě využívá personální informační systém Vema od roku 1995.

Fakultní nemocnice Motol

Fakultní nemocnice Motol používá aplikace Vema od roku 2009. Využívá prakticky celý personální systém Vema včetně portálu, který slouží všem 5100 zaměstnanců.

AGEL

Personální informační systém Vema používají všechny nemocnice i další dceřiné společnosti skupiny AGEL. Celkem 23 organizací a zhruba 8000 zaměstnanců systém využívá jako službu v cloudu.

Jana Exnerová, účetní,
BYTASEN, spol. s r.o.

"Znám i jiné programy, ale z nich je Vema pro zpracování mzdového účetnictví a personalistiky nejlepší. Pracuji v ní už více jak deset let."

Městské divadlo Brno

„Dlouhodobě osvědčený produkt na straně jedné, optimálně fungující servis na straně druhé. Ceníme si především přístupu týmu konzultantů Vemy, kteří reagují vždy rychle a vstřícně."

Ing. Jaroslav Škop, IS, město České Budějovice

„V současné době používáme Vemu v rozsahu HR a městská policie, spadající pod Statutární město České Budějovice, má Docházku."

Eliška Coufalová, vedoucí personálního oddělení, Nemocnice Třebíč

„Zpracování mezd se urychlilo a mám také daleko větší možnosti při výstupech a rozborech dat. Díky tomu okamžitě reaguji na požadavky vedení."

Martina Švagrová, referent, město Kaplice

„Vema se pro mě stala značkou spolehlivosti, dobré spolupráce a přátelského jednání.“

Akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s.

Od roku 2005 vsadila Královopolská na personální informační systém Vema.

KS Kolbenschmidt Czech Republic

„Systém Vema využívá naše společnost již od počátku 90. let. Pro Vemu nebyl problém ani připravit přenos dat z modulu PAM do Business intelligence, kde jsou data efektivním způsobem zpracovatelná."

Konzervatoř Jana Deyla a SŠ pro zrakově postižené

„Po celou dobu využívání tohoto systému jsem se vždy mohla spolehnout na pracovníky společnosti Vema, v jejich reakci na jakoukoliv změnu v legislativě a v její okamžitou aplikaci do programu."

Město Milevsko

Město Milevsko používá moderní cloudové řešení HR. Jejich 120 zaměstnanců má vedenou personální agendu a bezchybně zpracované mzdy v programu Vema.