Účtovníčka

Nezáleží na počte zamestnancov, právnej forme ani výške obratu spoločnosti.

Výpočet mzdy významne uľahčujú definované štandardy.

Náš vývojový tím neustále reaguje na potreby zákazníkov z takmer všetkých odvetví, takže sa nemusíte báť, že by sme si práve s Vašou organizáciou neporadili.

Garantujeme stopercentnú správnosť a legislatívnu aktuálnosť pri spracovaní rôznych druhov miezd a platov.

Aplikácia Vema Mzdy je jedným z najrozšírenejších programov na mzdy na Slovensku aj v Českej republike.

Každý jedenásty pracovník v České republice má mzdu zpracovanou softwarem Vema.

Čo ďalej získate:

 • spoľahlivý software od renomovanej firmy

 • možnosť výmeny skúseností s využívaním produktov s mnohými kolegami z najrôznejších odborov

 • podpora pri práci prostredníctvom Centra služieb Vema

 • on-line prístup k aktualizácii údajov vašej organizácie, k prehľadu vašich požiadaviek

 • semináre k novým verziám a stretnutia užívateľov

 • pokoj a už žiadne obavy z kontrol

 • automatický prepočet podľa aktuálne platnej legislatívy s dôsledkom automatických opráv až 12 mesiacov spätne

 • elektronická komunikácia so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a daňovými úradmi

Personalista

Vema HR získate efektívneho pomocníka pre svoju každodennú personálnu prácu. Už nikdy nezabudnete na významné udalosti (jubileá kolegov, termíny pre obnovu zdravotných prehliadok a iné), ktoré si môžete zaviesť do svojich personálnych udalostí. Podklady pre výberové konania budú prehľadne uložené a prístupné určeným vedúcim pracovníkom.

HR Vema zaistí:

 • plný komfort pre personálnu prácu

 • ľahký prístup do dát – editácia z jedného miesta

 • reprezentatívne vzory dokumentov s automatickým doplňovaním údajov

 • hromadné generovanie dokumentov definovanej skupine zamestnancov

 • jednoduché schvaľovacie procesy formou workflow, napr. nástupné a zmenové listy

 • nástroj na evidenciu vzdelávania a hodnotenia pracovníkov

 • popisy funkcií a modelovanie organizačnej štruktúry

 • personálna samoobsluha – každý zamestnanec môže nahliadnuť do svojich údajov, kontrolovať a nahlasovať zmeny

 • stravné lístky – jednoduchá evidencia, ktorá uľahčí prácu mzdovej učtárni

 • zabezpečenie citlivých údajov

Pracovník IT/IT management

Architektúra informačného systému Vema V4 bola od začiatku navrhnutá ako multitenantná (pre viac užívateľov/organizácií) a vysoko škálovateľná (vďaka združovaniu a zdieľaniu výpočtových zdrojov). To umožňuje jej nasadenie v rámci jedného PC, v miestnej sieti, ale i v rozsiahlych sieťových a organizačných štruktúrach – či už ako súkromný Cloud, alebo ako hostované riešenie formou služby Vema V4 Cloud. Všetky aplikácie Vema tak môže ktokoľvek používať aj vzdialene cez internet, ale so zachovaným komfortom desktopovej aplikácie.

Spoločnosť Vema prevádzkuje svoje aplikácie formou cloudovej služby už od roku 2005 (pôvodne pod značkou ASP), a je tak prvým poskytovateľom cloudových služieb na slovenskom a českom trhu podnikových informačných systémov. Vďaka tomu má dnes spoločnosť špičkové technologické, odborné aj investičné zázemie.

Výhody Vema V4 Cloud:

 • nepotrebujete zaškoľovať IT ani správcov Vemy

 • možnosť integrácie s ostatnými systémami u Vás (iné IS tretích strán, MS AD, …)

 • IS formou služby na kľúč, s garanciou úrovne poskytovaných služieb

 • vysoké zabezpečenie Vašich dát, s prístupom na rovnakej úrovni zabezpečenia ako pri bankových službách (osobné certifikáty na chránenom fyzickom úložisku – USB Token/SmartCard)

 • celková prevádzková robustnosť a vysoká dostupnosť služby je zabezpečená vďaka:

  • umiestneniu v jednom z najmodernejších a najlepšie zabezpečených datacentier v regióne (Tier III+)

  • priama chrbticová konektivita do Internetu (viac fyzicky nezávislých trás)

  • využívanie iba vyspelých a overených enterprise technológií od popredných svetových dodávateľov (Microsoft, VMware, Cisco, Juniper, HP, …)

  • úplná redundancia jednotlivých komponentov infraštruktúry

  • najprísnejšie SLA zmluvy s poprednými a starostlivo vyberanými dodávateľmi

  • pravidelné a testované zálohy do inej, záložnej lokality

  • interný i externý dohľad  24/7/365 a organizačné zabezpečenie prevádzky

  • neustále investície do infraštruktúry, obecného technologického know-how a technológií Vema

 • skutočne dosiahnutá dostupnosť služby 99,998 %

 • odpadajú Vám starosti so zálohovaním dát, vrátane retenčnej politiky dátových médií a pod.

 • efektívnejšie poskytovanie konzultačných služieb pre IS Vema

Ďalšie výhody:

 

Produkty Vema beží na všetkých bežných klientskych zariadeniach. V prípade otázok na rozsiahlejšie riešenie kontaktujte naše obchodné oddelenie.
Podrobné technické a provozné podmienky nájdete v priloženom súbore.

Manažér

Manažérsky informačný systém Vema pre riadenie ľudských zdrojov vám uľahčí všetku agendu dôležitú pre efektívne vedenie ľudí vo vašom podniku.

Informačný systém Vema je obľúbený pre jeho:

 • komplexnosť – vzájomne spolupracujúcimi aplikáciami pokrývame celú firemnú agendu

 • pravidelný vývoj – zapracovanie nových technológií i nových funkčností

 • legislatívnu aktuálnosť – garancia neustáleho súladu s platnou legislatívou v SR aj ČR

 • vysokú úroveň zabezpečenia dát – možnosť nastavenia neobmedzeného počtu úrovní oprávnení

 • manažérske výstupy – nástroje pre interaktívne analýzy dát

 • workflow – pre podporu schvaľovacích procesov

Ďalšie výhody:

Všetky aplikácie je možné využívať formou služby v cloude – dáta aj aplikácie sú v zabezpečenom dátovom centre chránenom proti vírusom, cudzím útokom aj živelným pohromám.

Pre jednotlivé aplikácie je k dispozícii portálové riešenie, ktoré umožňuje všetkým zamestnancom intranetový prístup k vlastným mzdovým a personálnym údajom a k vybraným údajom o organizácii a manažérom prístup k údajom, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie organizácie.