Môžu ho využívať všetky orgány štátnej správy a samosprávy:

 • ministerstvá
 • krajské úrady
 • mestské a obecné úrady
 • pracovné úrady
 • finančné úrady
 • živnostenské úrady
 • katastrálne úrady
 • stavebné úrady
 • matričné úrady
 • hygienické úrady
 • súdy
 • správy sociálneho zabezpečenia

Mestské úrady a obce najčastejšie využívajú osvedčené aplikácie Mzdy a Personalistika. V poslednej dobe ale aj oni prichádzajú na výhodnosť komplexnejšieho riešenia pre podporu riadenia vlastných ľudských zdrojov a dokupujú ďalšie aplikácie.

Popri tradičných prvkoch systému, ako je spracovanie miezd a personálna oblasť, je preto využívaný elektronický dochádzkový systém s bezkontaktnými čipovými kartami.

Odborný rast pracovníkov a ich pravidelné hodnotenie sledujú aplikácie Vzdelávanie a Hodnotenie, prípadne Zamestnanecké výhody.

Plánovanie pracovných miest s ľahkou tvorbou a tlačou organizačných schém rieši aplikácia Systemizácia.

Z inštitúcií verejnej správy a samosprávy využívajú informačný systém Vema napríklad:

 • Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
 • Trnavský samosprávny kraj, Trnava
 • Kancelária prezidenta SR, Bratislava
 • Magistrát hl. mesta SR, Bratislava
 • Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
 • Miestny úrad Dúbravka, Bratislava
 • Miestny úrad Staré mesto, Bratislava
 • Obec Opatovce nad Nitrou
 • Obec Oravská Jasenica
 • Obecný úrad Dubník
 • Obecný úrad Nižné Repaše
 • Obecný úrad Marcelová
 • Obec Krásno
 • Obec Chorvátsky Grob
 • Protimonopolný úrad SR, Bratislava
 • Puncový úrad SR, Bratislava
 • Slovenský metrologický inšpektorát, Bratislava

Referencie v oblasti štátnej správy a samosprávy

Ing. Milan Panáček, starosta, Obec Dohňany

"Po počiatočných problémoch sme ustálili režim zasielania údajov a spracovania miezd. Pracovníčka pani Košiarová je spoľahlivá a zodpovedná. Sme spokojní s priebehom spolupráce."

Protimonopolný úrad SR, Osobný úrad, Bratislava

Pre naplnenie svojich cieľov úrad zaviedol využívanie aplikácii od spoločnosti Vema, ktorá poskytuje komfortné využívanie aplikácie personalistika a mzdy, vzdelávanie a dochádzka.

Ing. Jaroslav Škop, IS, město České Budějovice

„V současné době používáme Vemu v rozsahu HR a městská policie, spadající pod Statutární město České Budějovice, má Docházku."

Město Milevsko

Město Milevsko používá moderní cloudové řešení HR. Jejich 120 zaměstnanců má vedenou personální agendu a bezchybně zpracované mzdy v programu Vema.