Informačné systémy Vema poskytujú zdravotníckym inštitúciám ucelené riešenie pre riadenie organizácie bez ohľadu na to, o aké zariadenie  ide. Aplikácie sú prispôsobené na mieru potrebám jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Ponúkané nástroje riešenia preto využívajú:

 • nemocnice
 • zdravotné liečebne
 • kúpele
 • polikliniky
 • zdravotnícke laboratóriá
 • záchranné služby
 • centrá špecializovaných či obvodných lekárov
 • lekárne

Zo zdravotníckych zariadení využíva informačný systém Vema napríklad:

 • Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava
 • ComorraPharm, s. r. o., Komárno
 • Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
 • Detská psychiatrická liečebňa, n. o., Hraň
 • Detské kardiocentrum, Bratislava
 • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaší Jégého, Dolný Kubín
 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, štátna príspevková organizácia
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. REIMANA, Prešov
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • Fakultná nemocnica  Nitra
 • FORLIFE, n. o. Nemocnica Komárno
 • Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
 • Kúpele Lučivná a.s.
 • Lekáreň Maratón, Košice
 • Ľubovnianska nemocnica, n. o.
 • Národné rehabilitačné centrum Kováčová
 • Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
 • Národný onkologický ústav, Bratislava 
 • Nemocnica Krompachy s. r. o., Krompachy
 • Nemocnice a polikliniky, n. o., Bratislava
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza - so sídlom v Bojniciach
 • NEOPHARM, s. r. o., Komárno
 • Nemocnica s poliklinikou, Žilina
 • Národný ústav tuberkulózy, plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
 • Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
 • Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
 • Psychiatrická nemocnica Phillipa Pinella, Pezinok
 • Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava  
 • Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
 • Šrobárov ústav detskej TaRCH, n. o., vysokošpecializovaný odborný ústav, Dolný Smokovec

Referencie v oblasti zdravotníctva

Ing. Juraj Sroka Dip Mgmt, v.r., Manažér ľudských zdrojov a kvality, Ľubovnianska nemocnica

"Za tie roky nás Vema nikdy nesklamala. Zvlášť oceňujeme spôsob, akým promptne reaguje na problémy zákazníkov." 

Mgr. Libuše Puchingerová, IKEM

„Program Vema, který užíváme již řadu let, se svými jednotlivými odborně zaměřenými moduly, náročnou práci pro výpočet mezd a personální evidenci velmi usnadňuje."