MENU Zavrieť

Elektronická PN

Automatické sťahovanie kompletných informácií o PN z portálu Sociálnej poisťovne, jednoduchá komunikácia so Sociálnou poisťovňou na jeden klik a automatické zapísanie informácií o PN do miezd a evidencie dochádzky.  

Od 1. 1. 2024 musí vystavovať ePN všetci lekári, aj špecialisti. 

Výhody ePN

PN automaticky v systéme

PN automaticky v systéme

Informácie o PN zamestnanca sa stiahnu z evidencie Sociálnej poisťovne priamo  do systému miezd. Žiadne ručné prepisovanie ani kontroly zmien.

Jednoduchá komunikácia

Jednoduchá komunikácia

Účtovníčky už nemusia pravidelne sledovať portál Sociálnej poisťovne.

Dochádzka bez chýb

Dochádzka bez chýb

Napojením na evidenciu dochádzky získate aktuálne údaje pre presné spracovanie dochádzky.

Podklady pre mzdy

Podklady pre mzdy

Napojením na mzdový systém získate precízne podklady na spracovanie miezd.

Ako funguje ePN?

Sociálna poisťovňa a Vema dokončili rozhranie, ktoré umožňuje Elektronické PN stiahnuť jedným kliknutím  priamo do PAM.  

Uložia sa Vám:  

  • vznik, trvanie, ukončenie, storno a každá zmena dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
  • dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, 
  • miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti,  
  • informácie o porušení liečebného režimu
  • identifikátor ePN.

Zároveň sa do Sociálnej poisťovne automaticky zašlú informácie, ktoré má zamestnávateľ za zamestnanca na PN povinnosť poslať:

  • číslo účtu zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu (alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti),
  • údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • informácie o nároku na náhradu príjmu. 

 

Komu ePN uľahčí prácu?

Modul ePN uľahčí prácu predovšetkým mzdovým účtovníčkam, ktoré spracovávajú mzdy v systéme Vema. Vďaka modulu sa zbavia zbytočnej a zdĺhavej administratívy okolo PN a chýb spojených s ručným prepisom. Komunikácia so Sociálnou poisťovňou bude teraz bezproblémová a rýchla.

Máte záujem o nový modul?

Napíšte nám na vema@vema.sk a my vám pripravíme ponuku na mieru pre vašu organizáciu.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.