MENU Zavrieť

Prehľad funkcií

Zvýhodnené balíčky produktov HR systému sú hierarchicky usporiadané podľa rozsahu ponúkaných funkcií.

Čo vie Vema HR systém?

Spracovanie miezd a platov

Kompletné spracovanie mzdovej agendy

Vždy v súlade s platnou legislatívou

Okamžité zavádzanie legislatívnych zmien do systému

Súbežné pracovnoprávne vzťahy

Spracovanie viacerých súbežných pracovnoprávnych vzťahov u jedného zamestnanca

Zrážky zo mzdy

Automatický výpočet zrážok zo mzdy vrátane exekúcií alebo insolvencie

Prevodné príkazy

Vystavovanie prevodných príkazov pre bežne využívané banky

Elektronická komunikácia

Komunikácia so Sociálnou poisťovňou  a všetkými zdravotnými poisťovňami

Rezortné riešenie

Platy pre verejnú správu, štátnu službu, bezpečnostné zbory aj súdy

Rozvrhy pracovnej doby

Rozvrhnutie pracovnej doby s možnosťou užívateľskej definície rozvrhov

Opravy do minulosti

Opravy do minulosti vzdialenej až 12 kalendárnych mesiacov

Rozúčtovanie nákladov

Rozúčtovanie mzdových nákladov na pracovisko, zákazky, finančné zdroje

Výhodné financovanie produktov

Produkty Vema môžete začať využívať ihneď

Zamestnanecký webový portál

Ponuka zdokumentovania širokej škály údajov o zamestnancoch

Personálna evidencia

Ponuka evidencie širokej škály personálnych údajov o zamestnancoch

Sledovanie personálnych udalostí

Automatický strážca blížiacich sa personálnych udalostí

Definícia organizačnej štruktúry

Popis pracovných miest s tvorbou organizačných štruktúr

Vzdelávanie

Vzdelávanie a samoštúdium zamestnancov

Plánovanie dovolenky

Plán a schvaľovanie dovolenky

Hodnotenie zamestnancov

Pravidelné hodnotenie pracovníkov

Nástup zamestnanca

Zefektívni a postráži proces nástupu a adaptácie nového zamestnanca

Podnikateľské subjekty

Aj vaša spoločnosť sa rýchlo rozvíja, takže bezpochyby viete, aké dôležité je starať sa o ľudské zdroje. Veď práve schopní a skúsení ľudia predstavujú v dnešnej dobe tu najdôležitejšiu konkurenčnú výhodu.

Hierarchia Vema systému

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor