MENU Zavrieť

Klient V5 bude k dispozícii po prázdninách

  • 18.6.2019
Prácu s novým Klientom V5, ktorého spoločnosť Vema vyvíja už tri roky, si budú môcť prví zákazníci vyskúšať tento rok v septembri. V súčasnosti je zahájené záverečné testovanie produktu.

V budúcnosti bude možné používať jeho predchodcu V4, prípadne V4 a V5 súčasne (na dvoch monitoroch). Nové funkcie však budú zavádzané len do novej verzie Klienta.

Strom nahradilo Centrum

Vzhľadovo vychádza Klient V5 z programov kancelárskeho balíka Microsoft Office a tiež spôsob ovládania rešpektuje užívateľské zvyklosti pri používaní Windows. Jeho srdcom je Centrum, ktoré slúži na otváranie súborov s dátami a spustenie zostáv a rôznych aplikačných funkcií. Nahrádza tak pôvodnú stromovú ponuku, ktorú užívatelia poznajú z predchádzajúcej verzie. Výhodami Centra je jednoduché vyhľadávanie, kedy stačí napísať len niekoľko znakov z hľadaného názvu, a tiež väčšia variabilita prispôsobenia obsahu. Užívatelia určite privítajú nový panel s históriou, ktorý automaticky ponúka niekoľko naposledy spustených odkazov.

Centrum je štandardne umiestnené v tzv.backstagi, čo je koncept prevzatý z Microsoft Office. Dá sa do neho rýchlo prepnúť, alebo si ho zobraziť v samostatnom okne – čo je výhodné pre užívateľov, ktorí majú dva monitory (na druhom si zobrazia okno Klienta V5). V prípade jedného monitora je ideálne pripnúť si Centrum na niektorý z okrajov Klienta, kde môže byť trvalo, alebo len ako výsuvný panel.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Čo vie nový Klient 

V niektorých prípadoch používa Klient V5 iné klávesové skratky. Skratky boli menené, pokiaľ nezodpovedali dnešným štandardom aplikácií. Kde kolízia so štandardami nenastala, tam bola skratka ponechaná v pôvodnej podobe. Napríklad kláves Tab, ktorý doteraz prepínal medzi tabuľkou a formulárom, má  v novej verzii rovnaký význam ako vo väčšine programov nielen v operačnom systéme Windows, a to prechod na nasledujúcu položku. Zoznam klávesových skratiek je k dispozícii v dokumentácii Klienta V5, kam sa dá rýchlo prejsť stlačením tlačidla klávesovej skratky v páse kariet.

Východiskovým režimom v novom Klientovi je tabuľko-formulárový režim, kedy sa na ľavej strane zobrazuje tabuľka s najdôležitejšími stĺpcami, ktorá slúži na prechádzanie jednotlivých záznamov. Ďalšia zmena sa dotkla formulárov, ktorých vzhľad bol vylepšený a upravený tak, aby ladil s Centrom. Design zostáva responzívny. Obsah formulára sa roluje zhora dole, nie sprava doľava, a usporiada sa vždy tak, aby čo najlepšie využil daný priestor. Vo formulárovom aj tabuľkovom režime vystriedali akronymy plné názvy a tiež namiesto kódov zobrazuje Klient V5 primárne hodnoty z číselníkov (napr. v položke Pohlavie je namiesto kódu 0 zobrazená hodnota „muž“).

Klient V5 dovoľuje zvýrazniť zvolené hodnoty na základe stanovených podmienok, rovnako ako to vie MS Excel. Na rozdiel od predchádzajúcej verzie je však možné zafarbiť nielen celé riadky, ale jednotlivé položky. Okrem farby je možné nastaviť tiež „dátový pruh“, ktorý vyjadruje veľkosť numerickej hodnoty. Interný textový editor v Klientovi V5 podporuje formát RTF, teda užívateľ má na výber rôzne druhy písma, vkladá podľa potreby obrázky a pod. Formátovacie možnosti sú porovnateľné s editormi typu MS Word. Takto vytvorené texty sa dajú otvoriť aj v pôvodnom Klientovi, ale len ako text bez formátovania a obrázkov.

Nový integrovaný nástroj pre tvorbu zostáv dovoľuje vytvárať celkom nový typ. Jeho súčasťou je tvorca dotazov, ktorý pomôže vybrať vhodné dáta do zostavy a grafický návrhár pre optimálne rozmiestnenie jednotlivých prvkov zostavy na stránku. Nové zostavy sa dajú tlačiť, alebo ďalej exportovať do iných formátov.

Vždy je čo vylepšovať

Produkt bude výhľadovo obohatený o ďalšie funkčnosti, napríklad o spoluprácu s Excelentom, podporu záložiek v zostavách, podporu agregácií a grafov. A samozrejme prebehne ďalšia optimalizácia pre zvýšenie rýchlosti. Užívatelia sa teda môžu tešiť na priebežné budúce zdokonaľovanie Klienta V5 tak, aby čo najlepšie zodpovedal ich potrebám.

Podobné
články