MENU Zavrieť

Licenčná politika spoločnosti Vema 2024

Počas tohtoročných septembrových seminárov k aplikácii Mzdy (verzia PAM 38.03) sme všetkých účastníkov v predstihu informovali, že v súvislosti so zmenami v zákonníku práce pripravujeme úpravu a zjednotenie licenčnej politiky mzdového a personálneho systému Vema.

Novely zákonníka práce v posledných obdobiach priniesli veľa zmien v mnohých oblastiach, okrom iného aj vo vzťahu k spracovaniu miezd pri prácach na dohodu o vykonaní práce (DVP) a dohodu o pracovnej činnosti (DPČ). Nové pravidlá a povinnosti súvisiace so spracovaním miezd a evidencií zamestnancov na DVP a DPČ kladú na mzdový a personálny systém také nároky, že ich už z pohľadu spracovania  nemožno považovať za podstatne jednoduchšie právne vzťahy ako klasický pracovný pomer. Tomuto faktu bude počínajúc dátumom 1. januára 2024 prispôsobená licenčná politika.

Nová licenčná politika bude veľmi jednoduchá, prehľadná a férová. Licenciu budete potrebovať pre každé osobné číslo, s ktorým máte v danom období uzatvorený akýkoľvek typ právneho vzťahu.

Prejdite si sekciu často kladených otázok, veríme, že v nej nájdete odpovede aj na vaše.

Často kladené otázky:

Chýbajú mi licencie pre niektoré osoby v právnom vzťahu a nemám čas to riešiť. Mám istotu, že mi Vema bude od januára 2024 fungovať?

Ak ide o chýbajúce licencie čisto z dôvodu zjednotenia licenčnej politiky, potom  určite Vema neprestane fungovať. Aj keď spracujete viac ľudí v právnom vzťahu, ako je veľkosť vašej licencie, vaša Vema bude štandardne fungovať v januári, februári aj marci. Je však potrebné kontaktovať naše obchodné oddelenie e-mailom zaslaným na adresu vema@vema.sk alebo zadaním požiadavky na zákazníckom webe, a iniciovať tak proces navýšenia licencií na potrebný počet. Odporúčame tak urobiť najneskôr do konca februára. 

Január je naším licenčným mesiacom a zároveň nás systém Vema upozorňuje na nedostatočnú veľkosť licencie. Čo robiť?

Postupujte tak, ako ste zvyknutí. Faktúra na zaplatenie ročných poplatkov za údržbu vám bude vystavená a odoslaná okolo 10. januára vo výške zodpovedajúcej aktuálnej veľkosti vašej licencie. Táto faktúra musí byť zaplatená včas.

Okrem toho však musíte kontaktovať naše obchodné oddelenie e-mailom zaslaným na adresu vema@vema.sk, alebo zadaním požiadavky na zákazníckom webe, a iniciovať tak proces navýšenia licencií na potrebný počet. Odporúčame tak urobiť najneskôr do konca februára.

Január nie je naším licenčným mesiacom, ale systém Vema nás upozorňuje na nedostatočnú veľkosť licencie. Čo robiť?

Je potrebné kontaktovať naše obchodné oddelenie e-mailom zaslaným na adresu vema@vema.sk, alebo zadaním požiadavky na zákazníckom webe, a iniciovať tak proces navýšenia licencií na potrebný počet. Odporúčame tak urobiť najneskôr do konca februára.

Chcem skontrolovať, prípadne prečistiť ľudí v právnom vzťahu. Ako to urobím?

V aplikácii Mzdy odporúčame vykonať kontrolu osôb s aktívnym právnym vzťahom (výhodné je využiť podmienku na zúženie jezivy (oscis)). Ak nájdete osoby, ktoré v skutočnosti nemajú uzatvorený platný právny vzťah, ukončite ich v súbore Začiatok, Koniec (F3) v aplikácii Mzdy alebo v súbore Pracovné zmluvy (ZMLUVA) v Personalistike.

Systém upozorňuje na nedostatočnú veľkosť licencie. Čo robiť?

Postupujte tak, ako ste zvyknutí. Kontaktujte naše obchodné oddelenie e-mailom zaslaným na adresu vema@vema.sk, alebo zadajte požiadavku na zákazníckom webe. Odporúčame tak urobiť najneskôr do konca februára.

Platí to aj pre prevádzku v Cloude?

Áno, metóda dimenzovania licencie je rovnaká pre všetky režimy prevádzky Vema. V prípade cloudovej prevádzky vám automaticky navýšime licenciu. Následne pripravíme novú verziu "Prílohy č. 1" Cloudovej zmluvy a vystavíme faktúru.

Koľko licencií potrebujem v prípade súbehu viacerých právnych vzťahov s jednou osobou?

Vždy budete potrebovať maximálne jednu licenciu na osobu, a to aj v prípade súbehu viacerých právnych vzťahov.

Myslím si, že vypočítaná veľkosť licencie je vyššia, ako potrebujem. Ako postupovať?

Najčastejšou príčinou sú aktívne právne vzťahy evidované v aplikácii Mzdy, ktoré však už môžu byť ukončené. Najčastejšie ide o neaktívnych "dohodárov" a v prípade školstva potom o bývalých študentov.

Musia mať svoje licencie aj osoby v mimoevidenčnom stave?

V aplikácii Mzdy (PAM) spracúvame všetky osobné čísla, ktoré sú aspoň v jednej činnosti v aktívnom právnom vzťahu. Spracovanie teda prebieha aj pre zamestnancov v mimoevidenčnom stave, ktorým nebola vyplatená žiadna odmena v konkrétnom období spracovania. Príkladom môžu byť oblasti spracovania, ako je hodnotenie nároku na dovolenku (vrátane dohôd uzavretých mimo pracovný pomer), vyhodnotenie účasti na poistení a s tým súvisiace spracovanie ELDP (vylúčené mesiace, vylúčené obdobia) a započítanie období odbornej praxe.


Do licencie teda vstupuje každé osobné číslo, ktoré má vo formulári Začiatok/Koniec (F3) zadaný platný právny vzťah.

Máte otázku a nemôžete nájsť odpoveď? Kontaktujte nás e-mailom na vema@vema.sk. Vzhľadom na počet otázok nám odpoveď môže trvať dlhšie ako zvyčajne. Chceme vás ubezpečiť, že otázky týkajúce sa licenčnej politiky riešime s najvyššou prioritou. Táto skutočnosť ovplyvňuje dostupnosť nášho obchodného tímu na telefónnej linke, ktorú neodporúčame používať pri riešení licenčných problémov počas tohto obdobia.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.