MENU Zavrieť

Minimálna mzda 2023: Zvýšenie, výpočet a doplatok podľa stupňov náročnosti práce

  • 29.3.2023
Minimálna mzda je definovaná ako najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Aká je minimálna mzda v roku 2023? Čo všetko ovplyvní zvýšenie minimálnej mzdy?

Minimálnou mesačnou mzdou a jej určovaním sa zaoberá zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

Od 1. januára 2023 sa zvyšuje výška mesačnej minimálnej mzdy zo 646 eur na sumu 700 eur (táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok 40 hodín týždenne). Základná minimálna hodinová mzda sa zvyšuje z 3,713 eur na 4,023 eur. V prípade uzatvorenia pracovného úväzku na kratšiu dobu, sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce

Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce v prípade zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe trvalého pracovného pomeru. Stupeň náročnosti sa určuje podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. 

Postup výpočtu minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň náročnosti práce je uvedený v § 120 ods. 4 Zákonníka práce. Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy.

Zákonník práce definuje 6 stupňov náročnosti práce a zároveň obsahuje charakteristiku jednotlivých stupňov náročnosti (Príloha č. 1 k zákonu č. 311/2001 Z. z.)

Stupeň Koeficient minimálnej mzdy
1 1,0
2 1,2
3 1,4
4 1,6
5 1,8
6 2,0

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.


Čistá minimálna mzda

Čistá mzda zamestnanca odmeňovaného minimálnou mzdou bude v roku 2023 vo výške 568,97 eur, a to s uplatnením mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane platnej za rok 2023 vo výške 410,24 eur a bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa.

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca odmeňovaného mesačnou minimálnou mzdou bude v roku 2023 vo výške 946,40 eur.

Doplatok do sumy minimálnej mzdy

Nárok na doplatok do sumy minimálnej mzdy vzniká zamestnancovi v prípade, ak jeho mzda v kalendárnom mesiaci nedosiahne úroveň minimálnej mzdy.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy napriek tomu, že zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi porovnávanou sumou minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok, zodpovedajúcou počtu zamestnancom odpracovaných hodín v príslušnom mesiaci, a zamestnancom dosiahnutou mzdou (§ 3 odst. 1 zákona o minimálnej mzde).

Pri výpočte doplatku sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce; do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Podobné
články