MENU Zavrieť

Od 1.1.2021 Vám pribudne povinnosť uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

  • 18.12.2020
Zamestnávatelia budú mať od nového roku povinnosť pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od sprístupnenia tohto IČPV Sociálnou poisťovňou. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá v tejto oblasti nadobudne účinnosť od 1. januára 2021.

IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah – rolu. Zamestnávateľ tak bude povinný uvádzať pridelené IČPV napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov.

Sociálna poisťovňa bude zamestnávateľovi sprístupňovať IČPV zamestnanca prostredníctvom svojich elektronických služieb (e-Služby), ktoré zamestnávatelia využívajú v komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

Vema pre Vás pripravuje nový modul, ktorý zo sociálnej poisťovne načíta nové IČPV a vloží ho do aplikácie PAM na správne miesto. Modul bude pripravený v priebehu januára, tak, aby ste posielali správne januárové výkazy a povinné hlásenia.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie a chcete vedieť možnosti, ako to využiť pre vašu organizáciu, napíšte nám email vema@vema.sk  alebo nám zavolajte na tel.: 0220 510 900.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Podobné
články