MENU Zavrieť

Stretnutie užívateľov 2019: Vema má radosť z klientov, klienti z noviniek

  • 28.5.2019
Stručnú rekapituláciu doterajšieho vývoja produktov Vema a očakávané novinky predostrel účastníkom Stretnutia užívateľov Vema, ktoré sa konalo 20. mája v bratislavskom hoteli Safron, riaditeľ firmy Peter Vilem.

Na úvod všetkým prítomným poďakoval v súvislosti s priaznivými výsledkami merania zákazníckej spokojnosti Net Promote Score, ktoré pre spoločnosť Vema realizovala nezávislá agentúra: „Urobili ste nám radosť a musím povedať, že keď som videl známku 60, ktorú ste nám prisúdili, bol som v šoku. Také pozitívne hodnotenie som skutočne nečakal.“ Ako Peter Vilem vysvetlil, obyčajne sa za vynikajúcu považuje už hodnota 40. Ukazovateľ Net Promote Score, kedy respondenti hodnotia na škále 0-10, je totiž veľmi tvrdá hodnota, ktorá sa môže jednoducho preklopiť do mínusu. „Na jednej strane je to pre mňa a všetkých mojich kolegov obrovský záväzok, pretože chceme udržať nastavenú latku. Na strane druhej je však pre nás pochvala nesmiernou vzpruhou a čerpáme z nej energiu a chuť do ďalšej práce,“ povedal riaditeľ.

Stretnutie užívateľov 2019

Okrem najdôležitejšej témy, ktorou je plánovaná distribúcia nového klienta V5 v septembri 2019, sa pán Vilem venoval aj mobilným aplikáciám. „Pred niekoľkými rokmi som tu prezentoval mobilnú aplikáciu Výplatný lístok, a vtedy asi nikoho nenapadlo, že za tri roky bude systémom prechádzať 40 tisíc výplatných lístkov a množstvo tých papierových zásadne poklesne,“ pokračoval. „Verím, že rovnako užitočným pomocníkom bude aj mobilná aplikácia Dochádzka, ktorej distribúcia je pripravená na jún 2019.“ Aplikácia, ktorá zaznamenáva príchody a odchody zamestnancov vrátane evidencie všetkých typov prerušení pracovnej doby je zadarmo, pričom získané údaje je možné následne využiť ako podklad na spracovanie miezd.

Stretnutie užívateľov 2019

Ďalší posun čaká univerzálny nástroj Vema workflow. Ten bol vytvorený na podporu ľubovoľného schvaľovacieho procesu, ktorých sa každodenne odohráva v organizáciách množstvo. Teraz bude aktivovaný vo všetkých aplikáciách, s nastavenou e-mailovou notifikáciou.

V príprave je portálová workflow aplikácia Výstupný list, ktorá slúži na vysporiadanie záväzkov odchádzajúceho zamestnanca voči zamestnávateľovi. Dokáže okrem iného riešiť paralelizmy, ku ktorým dochádza, keď zamestnanec potrebuje vrátiť firemný majetok ako napríklad notebook, mobilný telefón alebo monitor niekoľkým rôznym zodpovedným osobám. V aplikácii sa dá nastaviť schvaľovanie pre viac ľudí, čo je jedna z výhod. Tento produkt, ktorého distribúcia je naplánovaná na september 2019, sa dá jednoducho prispôsobiť potrebám konkrétneho zákazníka.

Skôr ako na záver svojej prezentácie predstavil účastníkom inovovanú víziu Vema v znení "Vytvárame najlepšie riešenia pre riadenie ľudských zdrojov v SR a ČR", sľúbil, že firma zapracuje na nástroji pre rozpočtovanie a plánovanie mzdových nákladov.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Podobné
články