MENU Zavrieť

Typický zákazník

Rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie všetkých veľkostí

Ekos obsahuje rad špecifík, vďaka ktorým vyhovie potrebám ako komerčných spoločností, tak aj nepodnikateľských subjektov. Či už je to komfortná komunikácia napríklad s Centrálnym systémom účtovných informácií štátu (CSÚIS), Integrovaným informačným systémom Štátnej pokladnice (IISSP), Registrom zmlúv alebo tvorba celého radu účtovných a finančných výkazov rozpočtových, príspevkových a neziskových organizácií.

Veľký záujem zo strany klientov je o funkciu, ktorá rieši dotácie a granty v rámci viaczdrojového financovania a sledujú plány a rozpočty. Vďaka tomu je Ekos využívaný hlavne v školstve, zdravotníctve, verejnej správe a v neziskových organizáciách.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.