MENU Zavrieť

Zmena zdravotnej poisťovne: Všetko, čo potrebujete vedieť

  • 21.6.2023
Ako postupovať pri zmene zdravotnej poisťovne? Aké povinnosti má poistenec, zamestnávateľ či samotná poisťovňa?

Každý rok sa môžu zamestnanci do 30. 9. rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne. Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne, a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a dve súkromné poisťovne Dôvera Union zdravotná poisťovňa.

Poistencami novej zdravotnej poisťovne sa zamestnanec stane k 1. 1. kalendárneho roka. Prihlášku je možné podať iba v jednej zdravotnej poisťovni. Prihlášku môžete vyplniť:

  • online,
  • cez zákaznícku linku,
  • na pobočke zdravotnej poisťovne
  • alebo poštou.

V prípade, ak by ste podali prihlášky do dvoch poisťovní a jednu z nich do 30. 9. nezrušili, budú obe prihlášky neplatné.

Aké povinnosti má poistenec, zamestnávateľ či samotná poisťovňa?

Zamestnanec

Zdravotné poistenie platí za zamestnanca zamestnávateľ. Základnou povinnosťou zamestnanca je oznámenie zmeny zamestnávateľovi do 8 dní odo dňa, kedy prepoistenie vstupuje do platnosti, takže do 8. 1. (ak zamestnanec nenahlási zmenu poisťovne, zamestnávateľ sa nemá o nej ako dozvedieť a zároveň sa vystavujete riziku pokuty od úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo výške 340 eur).

Zamestnanec musí dodržiavať pokyny poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia a preukazovať sa preukazom poistenca, zároveň chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ktorá ho vydala.

Zamestnávateľ

Povinnosťou zamestnávateľa je odvádzať zdravotné poistenie za zamestnanca a zároveň odhlásiť zamestnanca z pôvodnej zdravotnej poisťovne a znovu ho prihlásiť v novej poisťovni, a to do ôsmich pracovných dní.

Poisťovňa

Poisťovňa, do ktorej sa prihlasujete ako nový klient, vám celý proces čo najviac zjednoduší. Jediné, čo potrebujete urobiť vy, je vyplniť a podpísať prihlášku. Odhlásenie z pôvodnej poisťovne za vás vybaví nová poisťovňa.

Povinnosťou zdravotnej poisťovne je elektronicky oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prijatie prihlášky, dátum a čas podania prihlášky, a to do desiateho dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom prihlášku prijala.

Taktiež musí poistencovi potvrdiť prihlášku do 30. novembra. Doručiť poistencovi preukaz poistenca, resp. len európsky preukaz poistenca, ak poistenec má občiansky preukaz s čipom, a to do 10 dní odo dňa potvrdenia prihlášky.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Podobné
články