MENU Zavrieť

Zmluvy a objednávky

Detailné vedenie a účtovanie zmlúv a objednávok s väzbou na Register zmlúv

Aplikácia sprístupňuje zmluvy v elektronickej podobe všetkým, ktorí s nimi pracujú. Zaisťuje tiež obojstrannú komunikáciu aj s Registrom zmlúv, čo platí aj pre objednávky. V rámci katalogizácie program zmluvu eviduje hlavne podľa evidenčného označenia, partnera zmluvného vzťahu, dát uzatvorenia, platností a ukončení, periodicity plnenia, hodnoty zmluvy a ďalej podľa číselníkov, ktoré si môžete definovať sami podľa svojich potrieb. K zásadným výhodám aplikácie patria: previazanosť zmlúv, ich dodatkov a nadväzných zmlúv, prístupnosť a rýchle hľadanie zmlúv bez toho, aby ste museli hľadať a kopírovať papierové verzie, sprostredkovanie informačných tokov pre účtovníctvo a archiváciu informácií o stave zmluvy, komfortné publikovanie do Registra zmlúv.

Medzi hlavné číselníky patrí popis typu zmluvy, zmluvné strany vrátane práv alebo povinností, dôvernosť a dôvod predčasného ukončenia zmluvy. Pokiaľ sa dodatkom niektorý katalogizovaný parameter zmluvy mení, mení sa zmluva, ktorej aktuálne znenie si môžete zobraziť.

Aplikácia sprístupňuje zmluvy v elektronickej podobe všetkým, ktorí s nimi pracujú. Zaisťuje tiež obojstrannú komunikáciu aj s Registrom zmlúv, čo platí aj pre objednávky. V rámci katalogizácie program zmluvu eviduje hlavne podľa evidenčného označenia, partnera zmluvného vzťahu, dát uzatvorenia, platností a ukončení, periodicity plnenia, hodnoty zmluvy a ďalej podľa číselníkov, ktoré si môžete definovať sami podľa svojich potrieb. K zásadným výhodám aplikácie patria: previazanosť zmlúv, ich dodatkov a nadväzných zmlúv, prístupnosť a rýchle hľadanie zmlúv bez toho, aby ste museli hľadať a kopírovať papierové verzie, sprostredkovanie informačných tokov pre účtovníctvo a archiváciu informácií o stave zmluvy, komfortné publikovanie do Registra zmlúv.

Medzi hlavné číselníky patrí popis typu zmluvy, zmluvné strany vrátane práv alebo povinností, dôvernosť a dôvod predčasného ukončenia zmluvy. Pokiaľ sa dodatkom niektorý katalogizovaný parameter zmluvy mení, mení sa zmluva, ktorej aktuálne znenie si môžete zobraziť.

Dozviete sa navyše stav, v akom sa zmluva nachádza, prípadne či je zavedená do účtovníctva, pokiaľ sa o zmluvách účtuje. Pre účtovanie o významných zmluvách tu nájdete aj možnosť ich zaúčtovania. Pokiaľ si účtovná jednotka zvolí, že bude účtovať o zmluvách z Evidencie zmlúv, je táto možnosť v ponuke nad zmluvami a jednotlivými dodatkami.

Aplikácia slúži aj ako podkladový materiál na tvorbu objednávok a faktúr.

Dozviete sa navyše stav, v akom sa zmluva nachádza, prípadne či je zavedená do účtovníctva, pokiaľ sa o zmluvách účtuje. Pre účtovanie o významných zmluvách tu nájdete aj možnosť ich zaúčtovania. Pokiaľ si účtovná jednotka zvolí, že bude účtovať o zmluvách z Evidencie zmlúv, je táto možnosť v ponuke nad zmluvami a jednotlivými dodatkami.

Aplikácia slúži aj ako podkladový materiál na tvorbu objednávok a faktúr.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor