MENU Zavrieť

Zoznámte sa s GDPR I

  • 21.6.2017
Týka sa totiž na 100% aj vás

Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, GDPR) už ste asi niečo málo počuli. Pretože nové nariadenie úzko súvisí so systémami Vemy a s prácou našich klientov, pripravujeme pre vás niekoľkodielne podrobné oboznámenie s jeho obsahom a s jeho dopadmi na systémy Vema.

GDPR sa týka všetkých zamestnávateľov - a tým pádom i všetkých užívateľov softwaru Vema. Organizácie, ktoré majú aspoň 1 zamestnanca, musia spĺňať všetky nové požiadavky už za necelý rok. A to nie je príliš veľa času na uvedenie nových predpisov do chodov nemocníc, škôl alebo komerčných firiem.

GDPR sa zaoberá ochranou osobných údajov fyzických osôb a nakladaním s dátami

  • zamestnancov
  • i klientov, pokiaľ sú fyzické osoby.

Ľudia tak budú mať omnoho väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. Lenže pre firmy a inštitúcie to znamená prísnejšie pravidlá a väčšie nároky na poriadok v dátach.

Čo to je GDPR

Nariadenie vydala Rada Európskej únie a Európsky parlament v apríli 2016. Účinnosť ale nadobudne 25. mája 2018. Znamená to, že už od budúcej jari začne GDPR platiť v celej Európskej únii vrátane Českej republiky. Už teraz je ale najväčší čas sa nariadením zaoberať, aby ste v máji splnili všetky požiadavky nariadenia.
 
Kompletný text nariadenia si na oficiálnom webe Eur-lex.eu prečítate aj v češtině. Problém je v tom, že hoci je nariadenie spísané a platné, stále k nemu chýbajú kľúčové výklady v podobe vyhlášok a záväzných stanovísk príslušných orgánov. A preto je okolo GDPR toľko nejasností.

Ako bude Vema riešiť GDPR?

Vo Veme sa problematike nariadenia intenzívne venujeme. Vytvorili sme špeciálny tím, ktorý analyzuje GDPR a pripravuje riešenie, ako zapracovať nariadenie do nami dodávaných informačných systémov.
 
Personálny informačný systém Vema vám s GDPR veľmi pomôže, ale nevyrieši všetko - GDPR má totiž okrem požiadaviek na úpravu softwaru aj právne a organizačné dopady.  Tie vyriešite v svojich interných smerniciach a pravidlách - ale aj s tým sa môžete obrátiť na Vemu a spýtať sa na plánovanom seminári.

Po letných prázdninách zorganizujeme špeciálny seminár na tému GDPR, na ktorý vás v priebehu leta pozveme vo vašom Zákazníckom webe. V súčasnosti spracovávame informácie o GDPR a naše výstupy vám budeme na seminároch prezentovať. Semináre sa uskutočnia v Prahe a v Brne.

V nasledujúcej časti o GDPR zodpovieme napríklad to, ako má ku GDPR pristúpiť prevádzkovateľ údajov a ako ich sprostredkovateľ. Sledujte FacebookTwitter, kde vám dáme o ďalšom článku vedieť.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Podobné
články