Zákaznícky web

AGEL, a. s.

Viac
Zdravotníctvo

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje desať nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Personálny informačný systém Vema používame v skupine Agel pre všetky  zdravotnícke zariadenia, ktorých je spolu 22. Mzdy na systéme Vema počítame takmer pre  4660 zamestnancov.

Vema nám dáva istotu, že sa na ňu môžeme stopercentne spoľahnúť – či už  z hľadiska legislatívy, ale tiež zákazníckej podpory.

Čo si veľmi ceníme,  je prístup k zákazníkovi.  Rýchlosť a ochota vyriešiť  problémy zákazníka je pre Vemu prioritou.

Neustále  zefektívňujeme procesy riadenia  v našej spoločnosť, a preto sme sa  rozhodli postupne  využívať aj ďalšie aplikácie systému Vema HR.

Aj do budúcna budeme v tomto trende pokračovať za plnej podpory riešení  spoločnosti Vema.

používá:

Copyright 2021 Vema.sk