Zákaznícky web

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Viac
Nekomerčná sféra

Centrum vedecko-technických informácii SR je dlhoročným klientom Vema, s. r. o., pobočka Bratislava. 

Začínali sme v oblasti personalistika a mzdy a od roku 2008 už využívame všetky moduly ktoré spoločnosť VEMA ponúka, počnúc dochádzkovým systémom PAM, PER, GDPR a komplet účtovníctvo Vema V4.

Pravidelne nás informujú o novinkách v danej sfére a zároveň sú v moduloch zapracované všetky legislatívne zmeny. V prípade vzniknutých problémov sú riešené operatívne cez zákaznícky web. Konzultanti spoločnosti sú ochotní a ústretoví pri každej komunikácii či mailom, telefonicky, alebo pri osobnom stretnutí. So vzájomnou spoluprácou sme veľmi spokojní.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky používá:

Copyright 2021 Vema.sk