Prihlásiť sa

Československá obchodná banka, a. s.

ČSOB a.s. Slovenská republika je jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku. 

Podnikatelia

Vďaka svojím členom vyniká širokým portfóliom služieb a produktov, medzi ktorými nechýbajú hypotéky, spotrebné úvery, sporiace a investičné produkty, bežné účty, ale i poistenie, stavebné sporenie, lízing či faktoring. 

"Znižujeme náklady a tiež prechádzame od papierov k on-line e-dokumentácii. Zamestnanci cez portálové riešenie majú k dispozícii e-dochádzku, e-plánovanie/e-žiadanie dovoleniek, e-výplatný lístok a Nástupné/Zmenové listy. Pre vedúcich sa HR portál stáva podporným nástrojom pri riadení zamestnancov."

"ČSOB a. s. sa aj cez personálny a mzdový systém Vema snaží budovať moderné Ľudské zdroje (HR). Využívaním škály modulov Vemy zefektívňujeme HR procesy."

Mgr. Mária Majerčáková
Československá obchodná banka, a. s.

Československá obchodná banka, a. s. používá

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.