Zákaznícky web

Československá obchodná banka, a. s.

Viac
Podnikatelia

ČSOB a.s. Slovenská republika je jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku. 

Vďaka svojím členom vyniká širokým portfóliom služieb a produktov, medzi ktorými nechýbajú hypotéky, spotrebné úvery, sporiace a investičné produkty, bežné účty, ale i poistenie, stavebné sporenie, lízing či faktoring. 

"Znižujeme náklady a tiež prechádzame od papierov k on-line e-dokumentácii. Zamestnanci cez portálové riešenie majú k dispozícii e-dochádzku, e-plánovanie/e-žiadanie dovoleniek, e-výplatný lístok a Nástupné/Zmenové listy. Pre vedúcich sa HR portál stáva podporným nástrojom pri riadení zamestnancov."

"ČSOB a. s. sa aj cez personálny a mzdový systém Vema snaží budovať moderné Ľudské zdroje (HR). Využívaním škály modulov Vemy zefektívňujeme HR procesy."

Mgr. Mária Majerčáková
Špecialista odmeňovania a benefitov v spoločnosti Československá obchodná banka, a. s.

Československá obchodná banka, a. s. používá:

Copyright 2021 Vema.sk