Prihlásiť sa

Dobrý pomocník pre GDPR – Výberové konania

Aplikácia Výberové konania zaisťuje podporu procesu výberu nových pracovníkov a rieši tiež povinnosti vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Prostredníctvom aplikácie je možné sledovať uchádzačov vyradených i postupujúcich, ich korešpondenciu, prebiehajúci nábor a všetky udalosti sprevádzajúce výberové konanie.

Aplikácia okrem iného rieši i povinnosti vyplývajúce z Nariadenia GDPR. Zaisťuje správne nakladanie s osobnými údajmi uchádzačov o zamestnanie, a to vrátane životopisov. Typické životopisy sú totiž inak ťažko spravovateľné, pretože predstavujú typické neštruktúrované dáta uložené voľne na diskoch a v e-mailoch. Aplikácia Výberové konanie ukladá životopisy a iné dokumenty do databázy a v súčinnosti s aplikáciou GDPR zaisťuje ich výmaz.

Čo všetko vie aplikácia Výberové konania?

  • definícia vlastnosti pracovnej pozície a požiadavky na uchádzača
  • v procese výberu možnosť vytvárať jednotlivé kolá
  • hodnotenie osôb v rámci jednotlivých kôl a záznam výsledkov
  • dokumentačné zázemie výberového konania pre tvorbu, tlač a rozosielanie dokumentov (pozvánky do jednotlivých kôl výberového konania, oznámenie o postupe či vyradenie z náborového procesu)
  • aplikácia rešpektuje a podporuje zákonný rámec práce v oblasti výberových konaní a uchovávanie osobných dát všetkých zúčastnených osôb v súlade s Nariadením GDPR.

Prečítajte si viac o aplikácii Výberové konania.

Zaujala vás aplikácia Výberové konanie? Potrebujete viac informácií? Neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelení e-mailom: vema@vema.sk alebo telefonicky na čísle 0220 510 900.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Boli tieto informácie užitočné?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.