Zákaznícky web

EKOSTAVBY, s.r.o., Nitra

Viac
Podnikatelia

"Aj keď je naša organizácia niekoľkoročným zákazníkom, ja osobne pracujem s informačným systémom Vema len rok a učila som sa s ním pracovať za pochodu pri výskyte konkrétnej situácie, a tak je to dodnes."

"Pri riešení problémov mi vždy ochotne pomohli vaše pracovníčky z pracoviska v Banskej Bystrici pani Kmeťová a pani Pepriková. Bola som aj na niekoľkých seminároch, ktoré robili v Nitre vždy k novej verzii programu.

Za také krátke obdobie nemôžem zhodnotiť systém Vema tak, ako pracovníčky, ktoré s ním pracujú niekoľko rokov, tak ako to bolo s mojou predchodkyňou."

"Sme malá organizácia, takže nie všetko je u nás využívané, nie všetko sa vyskytuje pri každomesačnom spracovaní, ale to čo potrebujem k svojej práci pri spracovaní miezd je v poriadku."

Alica Frečková
mzdová účtovníčka v spoločnosti EKOSTAVBY, s.r.o., Nitra

EKOSTAVBY, s.r.o., Nitra používá:

Copyright 2021 Vema.sk