Prihlásiť sa

Externé spracovanie miezd

Externým spracovaním miezd dosiahnete úspory v nákladoch

Prečo externé spracovanie miezd?

Externým spracovaním miezd (outsourcingom miezd) dosiahnete predovšetkým úsporu v nákladoch. O akej veľkej sume hovoríme, vám priblíži nižšie uvedený modelový príklad. Presnú kalkuláciu vám radi bezplatne spracujeme. Navyše si tak ušetríte starosti spojené s mzdovou agendou.

Už nikdy nebudete musieť riešiť

 • únik informácií a utajenie výšky miezd,
 • náklady na mzdovú účtovníčku,
 • software, aktualizáciu a licenciu,
 • školenie a odbornosť mzdovej účtovníčky,
 • zastupiteľnosť mzdovej účtovníčky,
 • súlad s legislatívou a správnosť výpočtov,
 • kontroly štátnych orgánov.

Uvidíte, že externe je to lacnejšie

Na modelovom príklade pri 100 osobných číslach (zamestnancoch) a ročnej fluktuácii do výšky 10 percent vidíte, nakoľko sa vyplatí riešiť mzdovú agendu formou externého spracovania.

 

Mzdová účtovníčka Externé spracovanie miezd
(zamestnanec) (outsourcing Vema)
Mzdy zamestnanca 1 300€ Mesačné spracovanie miezd 590€
Odvody na zamestnanca 457€ Ročné zúčtovanie miezd 590€
Réžia zamestnanca* 180€ Nástupy/Výstupy za rok 118€
Prenájom SW 18€ Mesačný paušál 80€
Súhrnný ročný náklad Súhrnný ročný náklad
23 467€ 8 748€
Ročná úspora
14 719€

* kancelária, energie, školenia, atď.

Poplatok za zriadenie outsourcingu závisí od veľkosti organizácie a náročnosti prevzatia. Uvedená kalkulácia je orientačná, výsledná čiastka záleží vždy na podmienkach pre konkrétneho zákazníka.

O outsourcingu miezd podrobne

Čo všetko externé spracovanie miezd obnáša?

Priebežná správa základných osobných údajov zamestnancov a nastavenie mzdových parametrov

 • Zavádzanie osobných údajov zamestnancov pri vzniku, zániku a zmene pracovného pomeru,
 • priebežná správa osobných údajov pri zmenách adries, číslach účtov, organizačných a iných zmenách,
 • príprava zápočtových listov a ďalších potrebných zostáv spojených s ukončením pracovného pomeru.

Mesačné spracovanie miezd

 • Spracovanie vstupných podkladov a výpočet čistej mzdy, povinné odvody, priemery, zostatky dovoleniek, úrazy, exekúcie, štatistiky,
 • príprava a tlač výplatných lístkov,
 • tlač všetkých potrebných zostáv (účtovné, rozborové, štatistické, manažérske reporty),
 • podklady pre zaúčtovanie miezd, príprava platobného príkazu, podklady pre zaúčtovanie miezd vrátane možnosti vyplácania miezd prostredníctvom dodávateľa služieb (utajenie výšky miezd),
 • konzultácie k aktuálnym mesačným výstupom spracovania.

Komunikácia s úradmi a poisťovňami

 • Zastupovanie pri komunikácii s úradmi (na základe plnej moci), agendy sociálneho a zdravotného poistenia, zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnych orgánov.

Ročné zostavy

 • Príprava podkladov pre vyúčtovanie dane zálohovej a zrážkovej, odvody do štátneho rozpočtu osôb so zdravotným poistením,
 • ročné evidenčné listy a ďalšie zostavy a manažérske reporty vo väzbe na uzatvorenie roku.

Portál

 • Organizačná štruktúra a hierarchia, možnosť distribúcie výplatných pások, prístup k dynamickým dokumentom s možnosťou tlače a exportu (čerpanie miezd, bilancia atď.),
 • pohľad zamestnanca (pracovné zaradenie, výplatné lístky a ich história),
 • pohľad vedúceho pracovníka (podriadení zamestnanci),
 • manažérske prehľady o organizácii a mzdách v spoločnosti.

Možné rozšírenie služby

 • Službu outsourcingu miezd je možné priamo integrovať s nasledujúcimi produktami z portfólia Vema:
  dochádzkový systém, systemizácia, personalistika, vzdelávanie, plánovanie dovolenky, stravné lístky, cestovné príkazy,
 • možnosť systémovej integrácie na softwary tretích strán.

Napište nám

Chcete sa opýtať na ďalšie informácie o ponúkanej službe alebo produktoch? Neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám pomôžeme.

Alebo volajte, radi vám odpovieme na vaše otázky: +421 220 510 900

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2021 Solitea, a.s.