Zákaznícky web

Samostatné aplikácie

Okrem základných HR produktov vám ponúkame i naše ďalšie, rozširujúce aplikácie a moduly z oblasti riešenia pre riadenie ľudských zdrojov.

Viac

Naši zákazníci

„Zpracování mezd se urychlilo a mám také daleko větší možnosti při výstupech a rozborech dat. Díky tomu okamžitě reaguji na požadavky vedení."

Mgr. Eva Skálová, DiS.
vedoucí personálního oddělení

Vieme toho viac

Môžete mať jednu alebo niekoľko samostatných aplikácií. Výhodou však je, že môžete mať ucelený systém aplikácií pre vaše HR potreby v podobe zvýhodnených HR balíčkov.

Copyright 2020 Vema.sk