Prihlásiť sa

Iné neziskové organizácie

Informačný systém Vema využíva množstvo neziskových organizácií rôzneho zamerania aj veľkosti.

Je vhodný napríklad pre:

  • cirkev a náboženské spoločnosti
  • záujmové združenia
  • všeobecne prospešné spoločnosti
  • chránené dielne
  • charity a nadačné fondy
  • kultúrne inštitúcie
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
  • centrá pre deti a mládež
  • strediská pre zdravotne či mentálne postihnutých


Tieto inštitúcie majú väčšinou len obmedzené finančné prostriedky, preto je ich chod omnoho komplikovanejší, ako v spoločnostiach komerčných. Vzhľadom na túto situáciu je potrebné dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu v nákladovej a riadiacej oblasti.

Spoločnosť Vema vďaka dlhoročným skúsenostiam s týmito nepodnikateľskými subjektami vytvorila riešenie na účinnejšie využívanie zdrojov, vďaka ktorému uľahčí niektoré činnosti nevyhnutné pre chod organizácie a zaistí úplný prehľad dokumentov.

Pre neziskové inštitúcie a organizácie ponúkame aplikáciu Vema HR, ktorá rieši napríklad problematiku miezd, personalistiky, dochádzkového systému, vzdelávania, systemizácie a výberového konania.

Špecializované užívateľské zostavy
Variant systému pre nepodnikateľské subjekty obsahuje aj špecializované užívateľské zostavy, napríklad:

Práce 2-04 – zostava S25, štvrťročné zisťovanie údajov charakterizujúcich vývoj a štruktúru zamestnanosti a miezd v nepodnikateľskej sfére.

Požiadať o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodný manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Seyfor Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pre súčasných zákazníkov

Môžete sa na nás spoľahnúť aj po implementácii systému.
Sme pripravení na všetko, čo príde, a radi vám pomôžeme systém prispôsobiť vašim novo vznikajúcim potrebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.