Prihlásiť sa

Iné neziskové organizácie

Informačný systém Vema využíva množstvo neziskových organizácií rôzneho zamerania aj veľkosti.

Je vhodný napríklad pre:

  • cirkev a náboženské spoločnosti
  • záujmové združenia
  • všeobecne prospešné spoločnosti
  • chránené dielne
  • charity a nadačné fondy
  • kultúrne inštitúcie
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
  • centrá pre deti a mládež
  • strediská pre zdravotne či mentálne postihnutých


Tieto inštitúcie majú väčšinou len obmedzené finančné prostriedky, preto je ich chod omnoho komplikovanejší, ako v spoločnostiach komerčných. Vzhľadom k tejto situácii je potrebné dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu v nákladovej a riadiacej oblasti.

Spoločnosť Vema vďaka dlhoročným skúsenostiam s týmito nepodnikateľskými subjektami vytvorila riešenie k účinnejšiemu využívaniu zdrojov, vďaka ktorému uľahčí niektoré činnosti nevyhnutné  pre chod organizácie a zaistí úplný prehľad dokumentov.

Pre neziskové inštitúcie a organizácie ponúkame aplikáciu Vema HR, ktorá rieši napríklad problematiku miezd, personalistiky, dochádzkového systému, vzdelávania, systemizácie a výberového konania.

Špecializované užívateľské zostavy
Variant systému pre nepodnikateľské subjekty obsahuje aj špecializované užívateľské zostavy, napríklad:

Práce 2-04 – zostava S25, štvrťročné zisťovanie údajov charakterizujúcich vývoj a štruktúru zamestnanosti a miezd v nepodnikateľskej sfére.

Napište nám

Chcete sa opýtať na ďalšie informácie o ponúkanej službe alebo produktoch? Neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám pomôžeme.

Alebo volajte, radi vám odpovieme na vaše otázky: +421 220 510 900

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2021 Solitea, a.s.