Prihlásiť sa

Iné neziskové organizácie

Informačný systém Vema využíva množstvo neziskových organizácií rôzneho zamerania aj veľkosti.

Je vhodný napríklad pre:

  • cirkev a náboženské spoločnosti
  • záujmové združenia
  • všeobecne prospešné spoločnosti
  • chránené dielne
  • charity a nadačné fondy
  • kultúrne inštitúcie
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
  • centrá pre deti a mládež
  • strediská pre zdravotne či mentálne postihnutých


Tieto inštitúcie majú väčšinou len obmedzené finančné prostriedky, preto je ich chod omnoho komplikovanejší, ako v spoločnostiach komerčných. Vzhľadom k tejto situácii je potrebné dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu v nákladovej a riadiacej oblasti.

Spoločnosť Vema vďaka dlhoročným skúsenostiam s týmito nepodnikateľskými subjektami vytvorila riešenie k účinnejšiemu využívaniu zdrojov, vďaka ktorému uľahčí niektoré činnosti nevyhnutné  pre chod organizácie a zaistí úplný prehľad dokumentov.

Pre neziskové inštitúcie a organizácie ponúkame aplikáciu Vema HR, ktorá rieši napríklad problematiku miezd, personalistiky, dochádzkového systému, vzdelávania, systemizácie a výberového konania.

Špecializované užívateľské zostavy
Variant systému pre nepodnikateľské subjekty obsahuje aj špecializované užívateľské zostavy, napríklad:

Práce 2-04 – zostava S25, štvrťročné zisťovanie údajov charakterizujúcich vývoj a štruktúru zamestnanosti a miezd v nepodnikateľskej sfére.

Napíšte si o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodní manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Solitea Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pro současné zákazníky

Můžete se na nás spolehnout i po implementaci systému.
Jsme připraveni na vše, co přijde, a rádi vám pomůžeme
systém přizpůsobit vašim nově vznikajícím potřebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Solitea, a.s.