Zákaznícky web
Vema headquarters

Adresa sídla spoločnosti

Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

Tel.: +421 220 510 900
Mail: info@vema.sk

Naplánovať trasu

Fakturačné údaje

IČO: 31355374
DIČ: SK2020291471

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5495/B

Číslo účtu: SK30 0200 0000 0036 0464 2112

Centrum služieb

Sme Vám k dispozícii každý pracovný deň medzi 8:00–17:00.

Okrem štandardnej podpory ponúkame aj prémiovú podporu so zmluvne zaistenou úrovňou poskytovaných služieb – podľa individuálnych potrieb zákazníka.

Copyright 2020 Vema.sk