Zákaznícky web

KOPPERT, s.r.o.

Viac
Podnikatelia

Spoločnosť Koppert využíva moduly Personalistika a Mzdy už viac ako 8 rokov. 

Na systéme oceňujeme prispôsobovanie sa meniacej sa legislatíve, pohodlné prepojenie s dochádzkovým systémom, veľkú variabilitu tlačových zostáv a elektronické zasielanie výplatných lístkov. 

Spoločnosť Vema považujeme za stabilného partnera, ktorý dodáva produkt v súlade s našimi požiadavkami. 

KOPPERT, s.r.o. používá:

Copyright 2021 Vema.sk