Zákaznícky web

O spoločnosti

Spoločnosť Solitea Slovensko vyvíja informačné systémy pre oblasti riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a logistiky. Medzi jej zákazníkov patria štátne aj súkromné organizácie na Slovensku i v ČR.

Viac

Kto vedie Vemu

Peter Vilem riaditeľ Vema, s. r. o.

Po skončení štúdia na Elektrotechnickej fakulte začal svoju kariéru v spoločnosti Tesla Elektroakustika. V IT aktívne pôsobí od roku 1991, najprv ako dodávateľ návrhových systémov pre konštruktérov a projektantov, neskôr ako vedúci výroby počítačov. 5 rokov pracoval v oblasti implementácií ERP systémov Navision. Od roku 2009 pracuje ako riaditeľ spoločnosti Vema, s. r. o. Bratislava. Svoj voľný čas okrem rodiny venuje trailovému behu, jazde na horskom bicykli a jazde na in-line korčuliach.

Miroslava Hromadová vedúca oddelenia služieb Vema, s. r. o.

Prvé skúsenosti z oblasti podpory a starostlivosti o zákazníkov v softvérovej firme získala ako konzultantka pre jednoduché a podvojné účtovníctvo. V roku 2009 sa začala venovať výlučne HR systémom na úrovni analýzy, spolu s konzultantskou činnosťou. Skúsenosti nadobudnuté v predchádzajúcich zamestnaniach využila vo firme VEMA, s. r. o., kde v roku 2012 nastúpila ako konzultantka HR. Pred dvomi rokmi prijala ponuku na pozíciu vedúcej oddelenia služieb a starostlivosti o zákazníkov. Vo voľnom čase sa rada venuje turistike a cestovaniu.

Andrea Pancáková vedúca oddelenia analýzy HR Vema, s. r. o.

V oblasti HR pôsobí od roku 2000. Počas svojho pôsobenia v Košiciach sa zaoberala okrem iných úloh aj recruitingom pre oblasť hutníctva a ťažkého strojárstva. Po zmene pôsobiska nastúpila ako HR generalistka v nemeckej spoločnosti v Bratislave. V nasledujúcich rokoch pôsobila ako recruiter a HR manager v developerskej spoločnosti. V rámci profesijného rozvoja sa od roku 2010 začala zameriavať okrem HR oblasti aj na spracovanie miezd a pôsobila ako Metodička pracovno-právnych vzťahov vo veľkej personálnej agentúre, kde po čase prevzala zodpovednosť za mzdové oddelenie. V roku 2012 sa vďaka pozitívnemu vzťahu k HR systémom rozhodla zmeniť svoje profesijné smerovanie a nastúpila ako konzultant HR systémov vo spoločnosti Vema v Bratislave. V roku 2013 prešla na pozíciu Analytik HR, kde našla príležitosť zúročiť svoje doterajšie skúsenosti a využiť ich na kontinuálne zlepšovanie HR systémov od roku 2015 pôsobí ako vedúca teamu analytikov pre SR. Svoj voľný čas delí medzi rodinu, šport, hudobné podujatia a literatúru.

Copyright 2021 Vema.sk