Zákaznícky web

Nemocnice Třebíč

Viac
Zdravotníctvo

www.nem-tr.cz

„Zpracování mezd se urychlilo a mám také daleko větší možnosti při výstupech a rozborech dat. Díky tomu okamžitě reaguji na požadavky vedení."

Mgr. Eva Skálová, DiS.
vedoucí personálního oddělení v spoločnosti

používá:

Copyright 2021 Vema.sk